eesti keel inglise keel õppetüki nr
… on jalas to have on (one's foot) 9.3.2
aadress, aadressi, aadressi address 3.3.2
Aafrika , Aafrika, Aafrikat Africa 3.2.10
Aafrikas in Africa 3.2.10
aasta, aasta, aastat year 5.1.12
aasta tagasi a year ago 10.2.7.
aasta/päev, aasta/päeva, aasta/päeva anniversary 16.1.12.
abi/elu, abi/elu, abi/elu marriage 5.1.6
abi/elus married 5.1.12
abi/kaasa, abi/kaasa, abi/kaasat spouse
abielluma, abiellu/da, abiellu/n to marry 16.1.2.
absoluutselt really, absolutely 16.1.19.
aed, aia, aeda garden 10.2.2.
aed/vili, aed/vilja, aed/vilja vegetable 14.2.12.
aeg, aja, aega time 6.4.6
aeglane, aeglase, aeglast slow
aeglaselt slowly 11.2.11
aeglasemalt slower 3.4.8 , 15.2.23
aga but 2.2.6 , 3.1.2
Aga sina? What about you? (sing, informal) 2.2.6 , 3.1.4
Ago, Ago, Agot Ago (male name) 5.4.8
Ahah. OK, I see, aha 2.4.2 , 4.1.9, 5.3.2.
ahi, ahju, ahju stove, oven
ahi/küte, ahi/kütte, ahi/kütet heating by stoves 10.2.2.
Ahsoo! Aha! 5.2.5
Ai! Ouch! 1.5.10 , 14.2.7.
aia/pidaja, aia/pidaja, aia/pidajat garden keeper
ainult only 5.1.2 , 5.2.2
Aitab küll! That's enough! 4.3.8
aitama, aida/ta, aita/n to help 7.3.5.
aitasid you helped, they helped 10.3.6
aitäh thanks, thank you 1.4.8
Aitäh kutsumast! Thank you for the invitation! 4.1.6
aja/kiri, aja/kirja, aja/kirja magazine 7.3.2
aja/leht, aja/lehe, aja/lehte newspaper 6.4.2
aja/lehte lugema, aja/lehte luge/da, loe/n ajalehte to read a newspaper 6.4.2
aken, akna, akent window 10.1.2.
Aksel, Akseli, Akselit Aksel (male name) 4.1.9 , 5.1.2
aktsia/selts, aktsia/seltsi, aktsia/seltsi PLC (public limited company) 13.1.6
alati always 10.2.12
Aleks, Aleksi, Aleksit Aleks (male name) 3.2.2.
Aleksander, Aleksandri, Aleksandrit Aleksander (male name)
Aleksandra, Aleksandra, Aleksandrat Aleksandra (female name)
Aleksei, Aleksei, Alekseid Aleksei (male name) 7.1.2
algama, ala/ta, alga/b to start, to begin 6.4.10 , 11.2.2
algus, alguse, algust beginning 10.1.7.
alguses in the beginning 10.1.7.
all under 10.1.2.
alla under 10.5.2.
allergia, allergia, allergiat allergy 11.1.7
allergoloog, allergoloogi, allergoloogi allergologist 11.3.12
allergoloogi juurde to the allergologist 11.3.12
alles only, still, just 6.4.2
alustama, alusta/da, alusta/n to start, to begin 7.3.9
ameeriklane, ameeriklase, ameeriklast American 5.2.11
amet, ameti, ametit profession 13.2.9
analüüsid tests 11.2.7
ananassi/konserv, ananassi/konservi, ananassi/konservi tinned pineapple 14.1.15
Anastassia, Anastassia, Anastassiat Anastassia (female name)
andeks andma, andeks and/a, anna/n andeks to forgive
Andrei, Andrei, Andreid Andrei (male name) 5.4.5
Andres, Andrese, Andrest Andres (male name) 5.3.2
Andresest kaks aastat noorem two years younger than Andres 5.3.2
Andrus, Andruse, Andrust Andrus (male name)
andsin süüa I fed 10.3.9
Anna, Anna, Annat Anna (female name) 2.1.6
Anna andeks! I'm sorry! (lit Forgive me!) 1.5.12
Anneli, Anneli, Annelit Anneli (female name)
Annika, Annika, Annikat Annika (female name) 3.1.4
Anton, Antoni, Antonit Anton (male name) 2.1.6
Ants, Antsu, Antsu Ants (male name) 1.3.8
Anu-Liis , Anu-Liisi, Anu-Liisi Anu-Liis (female name) 2.1.8
apelsin, apelsini, apelsini orange 6.2.2
apelsini/mahl, apelsini/mahla, apelsini/mahla orange juice 6.2.2
Appi! Oh dear! (lit Help!) 1.5.10
Appikene! Oh dear me! 16.1.12.
aprill, aprilli, aprilli April
apteek, apteegi, apteeki pharmacy
apteeker, apteekri, apteekrit pharmacist 11.3.2
arbuus, arbuusi, arbuusi watermelon
arg, ara, arga cowardly 12.1.12
arm, armi, armi scar
armas, armsa, armsat lovely, sweet, cute 5.1.6
armastama, armasta/da, armasta/n to love 4.2.2
armuma, armu/da, armu/n to fall in love 12.2.2
arst, arsti, arsti doctor 3.1.6
arsti juurde to the doctor 11.1.7
arsti juures at the doctor's 11.3.12
aru saama, aru saa/da, saa/n aru to understand
aru/saadav, aru/saadava, aru/saadavat understandable 15.1.6
arutama, aruta/da, aruta/n to discuss 10.4.2
arvama, arva/ta, arva/n to think, to guess, to reckon 5.3.5
Arvata võib. One would assume so. 5.1.12
arvatavasti probably 6.4.10
Arvo, Arvo, Arvot Arvo (male name)
arvuti, arvuti, arvutit computer 5.4.8
arvutiga mängima, arvutiga mängi/da, mängi/n arvutiga to play on the computer 7.1.2
asemel in place of, instead of 11.1.11
asfalt, asfaldi, asfalti asphalt 15.2.16
asfalt/tee, asfalt/tee, asfalt/teed asphalt road 15.2.16
asi, asja, asja thing 13.1.2
Astu sisse! Come in! (lit Step in!) 4.2.5
Ats, Atsi, Atsi Ats (male name) 12.1.2
au/hind, au/hinna, au/hinda prize
august, augusti, augustit August
auk, augu, auku hole
austatud honoured
auto, auto, autot car
autot juhtima, autot juhti/da, juhi/n autot to drive a car
autot remontima, autot remonti/da, remondi/n autot to fix the car 7.2.2
avaldus, avalduse, avaldust application
avama, ava/da, ava/n to open 10.3.9
avasin I opened 10.3.9
avatud open 8.1.10.
baari/daam, baari/daami, baari/daami barmaid 4.4.2
banaan, banaani, banaani banana 1.4.12
bensiini/jaam, bensiini/jaama, bensiini/jaama petrol station
Berliin, Berliini, Berliini Berlin
blondiin, blondiini, blondiini blonde 12.3.2.
blondiini/anekdoot, blondiini/anekdoodi, blondiini/anekdooti blonde joke 12.3.2.
buss, bussi, bussi bus
bussi peale istuma, bussi peale istu/da, istu/n bussi peale to get on a bus 15.2.9
bussi/jaam, bussi/jaama, bussi/jaama bus station
bussi/juht, bussi/juhi, bussi/juhti bus driver
bussi/peatus, bussi/peatuse, bussi/peatust bus stop 10.2.12
bänd, bändi, bändi band 15.1.10
büroo/tarvete pood, büroo/tarvete poe, büroo/tarvete poodi stationery shop
CV, CV, CV-d CV 13.1.2
detsember, detsembri, detsembrit December
detsi/liiter, detsi/liitri, detsi/liitrit decilitre 14.2.2.
Diana, Diana, Dianat Diana (female name) 3.2.6.
diivan, diivani, diivanit sofa
diplom, diplomi, diplomit diploma 13.2.2
direktor, direktori, direktorit headmaster, director 2.1.4
disko, disko, diskot disco
diskor, diskori, diskorit DJ 10.3.2
doktor, doktori, doktorit doctor
dokumendid documents 2.3.10
dokument, dokumendi, dokumenti document
dressi/püksid sweatpants 9.3.6
duši all käima, duši all käi/a, käi/n duši all to have a shower, to take a shower 6.4.2
dušš, duši, dušši shower 6.4.2
eba/sportlik, eba/sportliku, eba/sportlikku not sporty 12.1.12
eba/tavaline, eba/tavalise, eba/tavalist extraordinary, unusual 12.1.2
eba/viisakas, eba/viisaka, eba/viisakat unpolite 12.1.12
edasi further 15.2.23
edel, edela, edelat southwest
edela/tuul, edela/tuule, edela/tuult southwestern wind
Edela-Eesti, Edela-Eesti, Edela-Eestit southwestern Estonia
eelmine, eelmise, eelmist previous 5.1.6
eelmisel nädalal last week 8.4.7
eelmisest abi/elust from previous marriage 5.1.6
Eerik, Eeriku, Eerikut Eerik (male name)
ees in front
ees/nimi, ees/nime, ees/nime first name 2.3.8
Eesti , Eesti, Eestit Estonia 3.2.6
eesti keel, eesti keele, eesti keelt Estonian (language) 2.2.2
eesti keeles in Estonian language 7.3.2
eesti/keelne, eesti/keelse, eesti/keelset in Estonian language 7.3.2
Eestis in Estonia 3.2.6
ega nor 11.3.15
ehitaja, ehitaja, ehitajat construction-worker 5.4.5
ehitama, ehita/da, ehita/n to build 7.2.10
ehitasid you built, they built 10.3.6
ehitus/aasta, ehitus/aasta, ehitus/aastat the year of building 10.2.2.
ehk maybe 15.1.6
ehted jewellery 9.3.13
ei no 1.4.8
Ei midagi erilist. Nothing special. 7.2.14
ei ole negative form of the verb "to be" 2.1.6
ei ole hullu it's OK 13.3.6
Ei ole võimalik! It's not possible! 10.3.6
Ei, aitäh. No, thanks. 1.4.8
eile yesterday
e-kiri, e-kirja, e-kirja email 6.4.2
e-kirju kirjutama, e-kirju kirjuta/ma, kirjuta/n e-kirju to write emails 6.4.2
eks right , yes, indeed, OK 4.2.8
ekskavaatori/juhina as excavator driver 5.4.5
ekskavaatori/juht, ekskavaatori/juhi, ekskavaatori/juhti excavator driver 5.4.5
ekskursioon , ekskursiooni, ekskursiooni excursion 7.1.5
elama, ela/da, ela/n to live 3.1.6
elasime we lived 10.3.2
elav järjekord (live) queue 11.1.2
elekter, elektri, elektrit electricity 13.3.2
elektrik, elektriku, elektrikku electrician
elektroonika/kauplus, elektroonika/kaupluse, elektroonika/kauplust electronics shop
elevant, elevandi, elevanti elephant
elu, elu, elu life 9.2.2
elu/kaaslane, elu/kaaslase, elu/kaaslast partner
elu/koht, elu/koha, elu/kohta place of residence 12.1.6
elu/tuba, elu/toa, elu/tuba livin-groom 10.2.12
ema, ema, ema mother 1.2.2
emme, emme, emmet mummy 9.2.2
enam anymore 1.3.10
enam-vähem more or less 8.2.7.
Ene, Ene, Enet Ene (female name)
Eneli, Eneli, Enelit Eneli (female name) 15.1.2
energiline, energilise, energilist energetic 12.1.6
ennast pesema, ennast pes/ta, pese/n ennast to wash oneself 9.2.2
enne before 13.2.9
enne seda before that 13.2.9
enne sööki before meals 11.3.6
Epp, Epu, Eppu Epp (female name) 2.1.2
era/maa, era/maa, era/maad private land
eri/ala, eri/ala, eri/ala speciality 13.2.2
eriline, erilise, erilist special 11.3.12
Ervin, Ervini, Ervinit Ervin (male name) 5.2.5
esimene, esimese, esimest first
esimesel veebruaril on the first of February 11.1.7
esimest korda for the first time 9.2.2
esinema, esine/da, esine/n to occur 9.1.17
esmas/päev, esmas/päeva, esmas/päeva Monday
esmas/päeva hommikuks by Monday morning 8.4.2.
esmas/päeval on Monday 6.4.6
esmas/päeviti on Mondays 6.4.19
Esmaspäevani! Till Monday!
et that 5.3.5
ette to the front 10.5.2.
ette kujutama, ette kujuta/da, kujuta/n ette to imagine 12.2.2
ette/kandja, ette/kandja, ette/kandjat waitress 4.4.5
ette/võtja, ette/võtja, ette/võtjat entrepreneur 12.1.6
ettevaatlik, ettevaatliku, ettevaatlikku careful 12.3.8
Ettevaatust! Warning! Be careful! Attention! 9.1.7
euro, euro, eurot euro 4.4.2
Eve, Eve, Evet Eve (female name)
film, filmi, filmi film 15.1.14
firma, firma, firmat company, enterprise 9.3.13
foto/pood, foto/poe, foto/poodi photography shop
fotograaf, fotograafi, fotograafi photographer
fotokas, fotoka, fotokat camera (slang) 10.5.7.
föön, fööni, fööni hair dryer 10.1.12.
füüsiliselt physically 13.2.2
füüsilisest isikust ette/võtja, füüsilisest isikust ette/võtja, füüsilisest isikust ette/võtjat self-employed
gaas, gaasi, gaasi gas 4.4.2
gaasiga with gas 4.4.2
gaasita without gas 4.4.2
garaaž, garaaži, garaaži garage 10.2.2.
geograafia/õpetaja, geograafia/õpetaja, geograafia/õpetajat geography teacher 5.4.2.
geograafia/õpetajana as geography teacher 5.4.2.
Georg, Georgi, Georgit Georg (male name)
giid, giidi, giidi tourist guide 2.4.6
graafik, graafiku, graafikut rotation 13.1.11
graafiku alusel on rotation 13.1.11
gramm, grammi, grammi gram 14.2.2.
grillima, grilli/da, grilli/n to barbeque 16.1.19.
Haanja, Haanja, Haanjat Haanja (Estonian place name)
Haapsalu, Haapsalu, Haapsalu Haapsalu (Estonian place name)
Haaslava, Haaslava, Haaslava Haaslava (Estonian place name)
habe , habeme, habet beard 12.3.8
habeme/ajamis/masin, habeme/ajamis/masina, habeme/ajamis/masinat electric shaver
habeme/ajamis/vaht, habeme/ajamis/vahu, habeme/ajamis/vahtu shaving foam
habet ajama, habet aja/da, aja/n habet to shave 12.3.8
haige sick, ill
haigeks jääma, haigeks jää/da, jää/n haigeks to fall ill 9.2.6
haiget saama, haiget saa/da, saa/n haiget to get hurt 11.1.16
haigla, haigla, haiglat hospital
haigus/leht, haigus/lehe, haigus/lehte sick note 11.2.2
haigus/puhkus, haigus/puhkuse, haigus/puhkust sick leave 11.1.11
hakkab paistma starts to show 15.2.2
hakkama, haka/ta, hakka/n to start, to begin 7.2.7
hakkama saama, hakkama saa/da, saa/n hakkama to manage 13.2.9
hakkan süüa tegema I will cook food 7.2.7
hakkasin maja ehitama I started to build a house 10.3.6
hakkima, hakki/da, haki/n to chop
halb, halva, halba bad
hall, halli, halli grey
Hallo! Hello! (on the phone) 3.2.4
halvaa, halvaa, halvaad halva
halvasti badly, poorly 3.1.8
hamba/arst, hamba/arsti, hamba/arsti dentist
hamba/hari, hamba/harja, hamba/harja toothbrush
hamba/pasta, hamba/pasta, hamba/pastat toothpaste
hambaid pesema, hambaid pes/ta, pese/n hambaid to brush one's teeth 6.4.2
hammas, hamba, hammast tooth 6.4.2
Hannes, Hannese, Hannest Hannes (male name) 5.4.5
hapu, hapu, haput sour 6.2.2
hapu/koor, hapu/koore, hapu/koort sour cream, smetana
hapu/kurk, hapu/kurgi, hapu/kurki gherkin 14.1.1.
haridus, hariduse, haridust education
haridus/minister, haridus/ministri, haridus/ministrit Minister of Education 16.1.12.
haridust tõendav dokument, haridust tõendava dokumendi, haridust tõendavat dokumenti certificate of education 13.1.6
Harju/maa, Harju/maa, Harju/maad Harju County
harjutus, harjutuse, harjutust exercise, task 7.3.2
hea, hea, head good
hea meelega with pleasure 4.1.6
Hea mõte! Good idea! 9.3.6
Head aega! Goodbye! 1.3.2
Head isu! Enjoy your meal! (lit Bon appétit!) 6.1.6
Head uut aastat! Happy New Year! 7.2.10
Head vabariigi aastapäeva! Happy Independance Day! 16.1.12.
Head õhtut! Have a good evening! (lit Good evening!) 1.2.10
Heade soovidega All good wishes
Hehee! Hah! Yeah, right! 10.2.7.
Heiki, Heiki, Heikit Heiki (male name) 15.1.10
Heldeke! Oh dear! 6.2.6
hele, heleda, heledat light (in colour) 4.4.11
hele õlu light beer, ale 4.4.11
hele/kollane, hele/kollase, hele/kollast light yellow
hele/punane, hele/punase, hele/punast light red
hele/sinine, hele/sinise, hele/sinist light blue
Helen, Heleni, Helenit Helen (female name) 12.1.12
Helista siis mulle, palun! Please call me then! 1.3.6
Helista! Call! (sing, informal) 1.3.6
helistama, helista/da, helista/n to call (on the phone)
helistan I call 1.3.6
helistan uuesti I will call again 6.4.10
Helsingi, Helsingi, Helsingit Helsinki
Henri, Henri, Henrit Henri (male name) 12.1.2
hernes, herne, hernest pea
hetk, hetke, hetke moment 1.6.8
hetkel now, at the moment 3.2.4
hiidlane, hiidlase, hiidlast inhabitant of the island of Hiiumaa
Hiina , Hiina, Hiinat China
hiina keel, hiina keele, hiina keelt Chinese
hiinlane, hiinlase, hiinlast Chinese
Hiiu/maa, Hiiu/maa, Hiiu/maad island of Hiiumaa, Hiiumaa County
hilinema, hiline/da, hiline/n to be late 7.3.9
hilisem, hilisema, hilisemat later 15.1.14
hiljem later 6.3.2
Hille, Hille, Hillet Hille (female name)
hingake rahulikult breathe slowly (plural imperative) 7.3.9
hingama, hinga/ta, hinga/n to breathe slowly 7.3.9
hinna/kiri, hinna/kirja, hinna/kirja price list 8.4.2.
hirmsasti terribly, horribly 11.3.2
hirmus, hirmsa, hirmsat terrible, horrible 11.2.11
Hispaania , Hispaania, Hispaaniat Spain
hispaania keel, hispaania keele, hispaania keelt Spanish
hispaanlane, hispaanlase, hispaanlast Spanish
Hmm. Hm. 3.4.2
hobi, hobi, hobi hobby
hobune, hobuse, hobust horse 15.2.16
hobuse/saba, hobuse/saba, hobuse/saba ponytail
hoidma, hoid/a, hoia/n to keep 10.4.6.
homme tomorrow 3.2.4
hommik, hommiku, hommikut morning 1.2.2
hommiku/poole a.m., in the morning 11.1.11
hommiku/söök, hommiku/söögi, hommiku/sööki breakfast 6.1.2
hommikul in the morning 6.1.2
hommikune, hommikuse, hommikust morning
Hommikust! Good morning! (lit Morning!) 1.2.2
homseks by tomorrow 8.4.7
Homseni! Till tomorrow! 1.3.8
hoo/vihm, hoo/vihma, hoo/vihma shower 9.1.17
hoolitsema … eest, hoolitse/da … eest, hoolitse/n … eest to take care of … 15.1.6
hooliv, hooliva, hoolivat caring 12.1.6
hoopis instead, quite 6.2.11
hotell, hotelli, hotelli hotel 4.1.9
hulluks minema, hulluks min/na, lähe/n hulluks to go mad 6.3.5
Hulluks oled läinud või? Have you gone mad or what? 6.3.5
hundi/koer, hundi/koera, hundi/koera German shepard 10.4.6.
Hurraa! Hurrah! 6.3.8
huvitama , huvita/da, huvita/b to interest 13.1.2
huvitav, huvitava, huvitavat interesting 2.2.10
häda/abi/telefon, häda/abi/telefoni, häda/abi/telefoni emergency phone
Häid pühi! Happy Holidays! 16.1.2.
härra, härra, härrat mister 3.2.8
hästi fine, alright 3.1.2
hästi ilus very beautiful 9.2.6
hääl, hääle, häält voice 7.3.2
ida, ida, ida east
ida/tuul, ida/tuule, ida/tuult eastern wind
Ida-Eesti, Ida-Eesti, Ida-Eestit eastern Estonia
Ida-Viru/maa, Ida-Viru/maa, Ida-Viru/maad East Viru County
idee, idee, ideed idea 7.3.2
iga , iga, iga every 6.4.19
iga nelja tunni järel after every four hours 11.3.2
iga nädal every week 6.4.19
iga päev every day 7.3.2
iga/päevane, iga/päevase, iga/päevast for everyday use 8.2.7.
iga/sugune, iga/suguse, iga/sugust every kind, all sorts of 12.2.2
iga/tahes anyhow 12.2.12
igaks juhuks just in case 9.3.6
igal pool everywhere 13.2.9
ikka of course, always 2.4.6
ilm, ilma, ilma weather 9.1.2
ilma without 4.4.2
ilma gaasita without gas 4.4.2
ilma/teadustaja, ilma/teadustaja, ilma/teadustajat weather forecaster 9.1.2
ilmselt apparently, probably 11.2.15
ilu/salong, ilu/salongi, ilu/salongi beauty salon
ilus, ilusa, ilusat beautiful, pretty,handsome, nice 2.3.6
ilusad roosid beautiful roses 3.4.2
Ilusaid pühi! Happy Holidays! 16.1.2.
ilusasti nicely 7.1.9
ime , ime, imet miracle 6.4.19
imelik, imeliku, imelikku strange, weird 6.4.10
India, India, Indiat India 13.2.9
inetu, inetu, inetut ugly
info/leht, info/lehe, info/lehte information sheet 11.3.6
ingel , ingli, inglit angel 12.1.6
inglane, inglase, inglast English(man)/English(woman)
Inglis/maa , Inglis/maa, Inglis/maad England
inglise keel, inglise keele, inglise keelt English 2.2.6
inimene, inimese, inimest person, human being, man 7.2.14
inimestega suhtlema, inimestega suhel/da, suhtle/n inimestega to communicate with people 7.2.14
insener, inseneri, inseneri engineer
internet, interneti, internetti internet 7.3.2
internetis on the internet 7.3.2
intervjueerija, intervjueerija, intervjueerijat interviewer 6.4.2
intervjuu, intervjuu, intervjuud interview 10.3.9
Irina, Irina, Irinat Irina (female name) 5.4.5
isa, isa, isa father 1.2.6
ise, enda, end (ennast) yourself, herself, himself 4.3.2
ise/asi another thing 9.3.2
ise/loom, ise/loomu, ise/loomu character 12.1.12
isegi even 6.2.11
isiku/kood, isiku/koodi, isiku/koodi ID code 11.1.2
isikut tõendav dokument, isikut tõendava dokumendi, isikut tõendavat dokumenti document of ID 11.1.2
Issand! Oh my God! 7.2.10
istet võtma, istet võt/ta, võta/n istet to sit down
Istu palun! Please, take a seat! (lit Sit, please!) (sing, informal) 1.4.4
Istu! Sit! (sing, informal) 1.4.4
istuge sinna sit there (plural imperative) 7.3.9
istuma, istu/da, istu/n to sit
istun I sit 1.4.4
isu, isu, isu appetite 11.3.15
Isver! Gosh! 10.1.7.
Itaalia , Itaalia , Itaaliat Italy
itaalia keel, itaalia keele, itaalia keelt Italian
itaallane, itaallase, itaallast Italian
IT-spetsialist, IT-spetsialisti, IT-spetsialisti IT specialist 5.4.8
Ivan, Ivani, Ivani Ivan (male name) 2.4.2
Ivi, Ivi, Ivit Ivi (female name) 6.4.14
ja and 2.1.4
Ja mida veel? And what else? 7.2.14
ja nii edasi etc.
Ja ongi jube lahe! It’s really cool! 10.2.7.
ja teised et al
jaam, jaama, jaama station 2.4.6
Jaan, Jaani, Jaani Jaan (male name) 1.3.8
Jaana, Jaana, Jaanat Jaana (female name) 2.3.10
jaani/päev, jaani/päeva, jaani/päeva Midsummer's day 16.1.19.
Jaanika, Jaanika, Jaanikat Jaanika (female name) 3.3.4
jaanuar, jaanuari, jaanuari January
Jaanus, Jaanuse, Jaanust Jaanus (male name) 3.1.2
Jaapan, Jaapani, Jaapanit Japan
jaapani keel, jaapani keele, jaapani keelt Japanese
jaapanlane, jaapanlase, jaapanlast Japanese
jah yes, right 1.3.8 , 2.2.4
Jah, homseni! Right, till tomorrow! 1.2.8
jahe, jaheda, jahedat cool
jahu, jahu, jahu flour 14.1.15
ja-jaa well yes 5.3.5
jajah right, yes 4.2.8
jakk, jaki, jakki jacket
jaksama, jaksa/ta, jaksa/n to be able to, to can 4.3.11
jala by foot 15.2.23
jalg, jala, jalga foot, leg
jalg/palli/treener, jalg/palli/treeneri, jalg/palli/treenerit football coach
jalg/ratas, jalg/ratta, jalg/ratast bicycle, bike
jalg/rattaga sõitma, jalg/rattaga sõit/a, sõida/n jalg/rattaga to ride a bicycle 7.1.5
jalga panema, jalga pan/na, pane/n jalga to put on (on the foot) 9.3.6
jalgsi by foot
jalutama, jaluta/da, jaluta/n to walk, to take walks 7.1.2
jama, jama, jama trouble, nonsense 2.4.6
Jana, Jana, Janat Jana (female name) 7.1.2
Jane, Jane, Janet Jane (female name)
Jelena, Jelena, Jelenat Jelena (female name)
jne (ja nii edasi) etc.
jogurt, jogurti, jogurtit yoghurt 6.1.6
Johannes, Johannese, Johannest Johannes (male name) 2.3.6
Joo veel kohvi! Drink more coffee! 1.4.8
Joo! Drink! (sing, informal) 1.4.8
jooga , jooga, joogat yoga 7.3.9
jooga/õpetaja, jooga/õpetaja, jooga/õpetajat yoga teacher 7.3.9
jook, joogi, jooki drink 6.2.2
jooksma , joos/ta, jookse/n to jog, to run 6.4.6
jooksmas käima, jooksmas käi/a, käi/n jooksmas to go jogging 6.4.6
jooma, juu/a, joo/n to drink
Joonas, Joonase, Joonast Joonas (male name) 10.1.2.
joonistama, joonista/da, joonista/n to draw 7.1.2
jope, jope, jopet jacket, coat 4.2.2
jt (ja teised) et al
ju 5.1.2
juba already 1.6.4
juba lapsena already as a kid 10.3.6
juba mitu aastat already for several years 5.4.5
jube terrible, awful 10.2.7.
jube kahju What a pity! 7.2.2
jube kiire terribly busy 6.3.2
juhi/luba, juhi/loa, juhi/luba driving licence 11.1.2
juhtuma, juhtu/da, juhtu/b to happen 11.2.7
julge, julge, julget brave 12.1.12
julgelt boldly 7.3.2
julgesti baldly 16.1.19.
jume, jume, jumet complexion
just exactly, just 5.3.2
Just nimelt! Precisely! 5.3.2
Just! Exactly! 4.1.6
juttu ajama, juttu aja/da, aja/n juttu to chat 16.1.19.
juubel, juubeli, juubelit anniversary, jubilee 6.2.11
juubeli/pidu, juubeli/peo, juubeli/pidu anniversary party
juukse/hari, juukse/harja, juukse/harja hairbrush
juuksed hair 12.1.6.
juuksur, juuksuri, juuksurit hairdresser 1.5.10
juuksurisse to the hairdresser 6.4.2
juuli, juuli, juulit July
juuni, juuni, juunit June
juures by, near, close to, at 8.1.6.
juust, juustu, juustu cheese 6.1.2
juustu/leib, juustu/leiva, juustu/leiba cheese sandwich 6.1.2
juveeli/kauplus, juveeli/kaupluse, juveeli/kauplust jewellery shop
Jõgeva, Jõgeva, Jõgevat Jõgeva (Estonian place name)
Jõgeva/maa, Jõgeva/maa, Jõgeva/maad Jõgeva County
jõgi, jõe, jõge river
Jõhvi, Jõhvi, Jõhvit Jõhvi
jõhvika/jook, jõhvika/joogi, jõhvika/jooki cranberry drink 6.2.2
jõhvikas, jõhvika, jõhvikat cranberry 6.2.2
jõin I drank 9.2.2
jõu/saal , jõu/saali, jõu/saali gym 6.4.19
jõu/saalis käima, jõu/saalis käi/a, käi/n jõu/saalis to go to the gym 6.4.19
jõudma, jõud/a, jõua/n to manage, to make 8.4.10.
jõulu/pidu, jõulu/peo, jõulu/pidu Christmas party 9.3.13
jõulu/vana, jõulu/vana, jõulu/vana Santa Claus 16.1.2.
jäi haigeks fell ill 9.2.6
jälle again 9.2.6
järelikult so, therefore 14.2.2.
järgmine, järgmise, järgmist next 3.3.8
Järgmine palun. Next, please. 3.3.8
järje/kord, järje/korra, järje/korda queue 11.1.2
järv, järve, järve lake 9.2.2
Järva/maa, Järva/maa, Järva/maad Järva County
tma, jät/ta, ta/n to leave 10.3.9
jätsin I left 10.3.9
Jürgen, Jürgeni, Jürgenit Jürgen (male name) 3.2.6.
Jüri, Jüri, Jürit Jüri (male name) 5.4.8
Jürikene, Jürikese, Jürikest Jüri-darling (deminutive of Jüri, male name) 10.3.9
ka also, too, as well 2.2.6
kaabel/televisioon, kaabel/televisiooni, kaabel/televisiooni cable TV 10.2.7.
kaalikas, kaalika, kaalikat turnip
kaaluma, kaalu/da, kaalu/n to weigh 6.2.11
Kaarel, Kaarli, Kaarlit Kaarel (male name)
kaart, kaardi, kaarti (bank) card 4.4.2
kaas/reisija, kaas/reisija, kaas/reisijat co-passanger 15.2.9
kaasa tulema, kaasa tul/la, tule/n kaasa to go with 7.3.5
kaasa võtma, kaasa võt/ta, võta/n kaasa to take with oneself 9.3.6
kabinet, kabineti, kabinetti study, office 10.2.12
Kadri, Kadri, Kadrit Kadri (female name) 7.3.5
kadri/päev, kadri/päeva, kadri/päeva St Catherine's Day 16.1.2.
kaebama, kaeva/ta, kaeba/n to complain 11.2.2
kael, kaela, kaela neck
kaela panema, kaela pan/na, pane/n kaela to put on (the neck) 9.3.13
kaela/kee, kaela/kee, kaela/keed necklace
kaevur, kaevuri, kaevurit coal miner 5.4.5
kaevurina as coal miner 5.4.5
kagu, kagu, kagu southeast
kagu/tuul, kagu/tuule, kagu/tuult southeastern wind 9.1.12
Kagu-Eesti, Kagu-Eesti, Kagu-Eestit southeastern Estonia
Kah tore ju! That's also nice! 5.1.2
kahe e-ga with two "e"-s 2.4.2
kahe/eurone, kahe/eurose, kahe/eurost two euro coin
kahe/kümne/eurone, kahe/kümne/eurose, kahe/kümne/eurost twenty euro note
kahe/kümne/sendine, kahe/kümne/sendise, kahe/kümne/sendist twenty cent coin
kahe/sendine, kahe/sendise, kahe/sendist two cent coin
kahe/teist/kümnes, kahe/teist/kümnenda, kahe/teist/kümnendat twelfth
kahe/toaline, kahe/toalise, kahe/toalist two-room(ed) 10.2.7.
kahekesi two of us togehther
kaheksa, kaheksa, kaheksat eight
kaheksa/kümmend, kaheksa/kümne, kaheksat/kümmend eighty
kaheksa/sada, kaheksa/saja, kaheksat/sada eight hundred
kaheksa/teist, kaheksa/teist/kümne, kaheksat/teist/kümmet eighteen
kaheksakesi eight of us together
kaheksani till eight 8.1.10
kaheksas, kaheksanda, kaheksandat eighth
kahekümne kolmandal aprillil on the 23rd of April 11.1.11
kahekümne viiendal aprillil on the 25th of April 11.1.11
Kahju! What a shame! 6.4.6
kahjuks unfortunately 2.2.6
kahvel, kahvli, kahvlit fork
Kai, Kai, Kaid Kai (female name) 15.2.16
Kaire, Kaire, Kairet Kaire (female name) 3.3.4
kaitse/minister, kaitse/ministri, kaitse/ministrit Minister of Defence 16.1.12.
kaitse/vägi, kaitse/väe, kaitse/väge military 16.1.12.
kakao, kakao, kakaod cocoa
kaks, kahe, kaht(e) two
kaks/kümmend, kahe/kümne, kaht/kümmend twenty
kaks/sada, kahe/saja, kaht/sada two hundred
kaks/teist, kahe/teist/kümne, kaht/teist/kümmet twelve 1.6.10
kaksikud twins 5.2.8
kala, kala, kala fish
kala/mari, kala/marja, kala/marja caviar 6.1.2
kalale minema, kalale min/na, lähe/n kalale to go fishing 9.3.6
Kalda tee Kalda Road 3.3.8
Kalev, Kalevi, Kalevit Kalev (male name)
Kalle, Kalle, Kallet Kalle (male name) 4.1.9
kalli/võitu a little too expensive 10.2.2.
Kalli-kalli! Lots of hugs! 10.3.9
kallis, kalli, kallist dear 4.3.2
kallistama, kallista/da, kallista/n to hug
kalur, kaluri, kalurit fisherman
kamin, kamina, kaminat fire-place 10.2.2.
kamm, kammi, kammi comb
kampsun, kampsuni, kampsunit sweater 8.3.2.
kana, kana, kana chicken
kandma, kand/a, kanna/n to wear 8.2.7.
kann, kannu, kannu jug
kapp, kapi, kappi cupboard 10.1.2.
kapsa/pirukas, kapsa/piruka, kapsa/pirukat cabbage salad
kapsa/salat, kapsa/salati, kapsa/salatit cabbage salad
kapsas, kapsa, kapsast cabbage
kardin, kardina, kardinat curtain 10.1.7.
Karel, Kareli, Karelit Karel (male name)
karjäär , karjääri, karjääri open-pit mine 5.4.5
karjääris in an open-pit mine 5.4.5
kark, kargu, karku crutch 11.1.11
Karoliina, Karoliina, Karoliinat Karoliina (female name) 3.4.4
karp, karbi, karpi box, case 11.3.6
kartma, kart/a, karda/n to be afraid 7.3.2
kartul, kartuli, kartulit potato
kartuli/põld, kartuli/põllu, kartuli/põldu potatoe field
kartuli/salat, kartuli/salati, kartuli/salatit potato salad 7.3.5
karu, karu, karu bear 2.1.8
Kas ma saan teid aidata? Can I help you? 8.2.2.
Kas nii on õigesti? Is this correct? 3.4.8
Kas oled nõus? Do you agree? 10.5.7
Kas oled valmis? Are you ready? 6.4.14
Kas olete kindel? Are you sure? 12.3.8
Kas sa armastad mind? Do you love me? 4.2.2
Kas sa tahaksid kooki? Would you like some cake? 4.3.5
Kas sa tahaksid midagi muud? Would you like something else? 4.3.11
Kas see on kõik? Will that be all? 4.4.2
Kas see on valmis? Is it ready? 8.4.7
Kas sul ei ole? Don't you have? 5.1.2
Kas sul oleks aega? Would you have time? 6.4.6
Kas sulle ei maitse? Don't you like it? 4.3.11
Kas te saaksite ...? Could you…? 8.4.2.
Kas Teele kuuleb? Is Teele there? (lit Is Teele hearing?) 3.2.10
Kas teil lühemat ei ole? Don't you have anything shorter? 8.3.7
Kas teil suuremat ei ole? Don't you have a bigger one? 8.3.2.
Kas teil tšekk on alles? Do you have the receit? 8.3.2.
Kas tõesti? Really? 7.2.10
Kas täis/kasvanule või lapsele? For an adult or for a child? 6.2.11
Kas veel midagi? Anything else? 4.4.5
kas või even 10.4.2.
Kas? interrogative particle used in questions 2.2.2
Kaspar, Kaspari, Kasparit Kaspar (male name) 15.1.2
kass , kassi, kassi cat 5.1.2
kassa, kassa, kassat till, pay-office 8.2.2.
kassi/näitus, kassi/näituse, kassi/näitust cat show 6.3.5
kassi/näitusele to a cat show 6.3.5
kassid cats 5.1.2
kast, kasti, kasti a box 14.1.9
kaste, kastme, kastet sauce, gravy 9.2.2
kasukas, kasuka, kasukat fur coat
kasutaja , kasutaja, kasutajat user 12.1.12
kasutaja/nimi, kasutaja/nime, kasutaja/nime user name 12.1.2
kasutama, kasuta/da, kasuta/n to use 12.3.12
kasv, kasvu, kasvu height 12.2.2
kasvama, kasva/da, kasva/n to grow 6.2.2
kasvu/hoone, kasvu/hoone, kasvu/hoonet greenhouse 10.2.2.
Katerina, Katerina, Katerinat Katerina (female name) 7.1.2
Kati, Kati, Katit Kati (female name)
Katja, Katja, Katjat Katja (female name) 7.1.2
katkema, katke/da, katke/b to be cut off 10.1.7.
katki broken 8.4.2.
katki minema, katki min/na, lähe/b katki to break down 12.2.2
katki tegema, katki teh/a, tee/n katki to break 13.3.2
Katrin, Katrini, Katrinit Katrin (female name) 4.1.6
katse/aeg, katse/aja, katse/aega probationary period 13.1.6
katus, katuse, katust roof
kaua for a long time 6.4.2
kaubandus/keskus, kaubandus/keskuse, kaubandus/keskust hypermarket
kauem longer 12.3.12
kaugel far away 15.1.2
Kaur, Kauri, Kauri Kaur (male name)
Kaur-Mattias, Kaur-Mattiase, Kaur-Mattiast Kaur-Mattias (male name)
kauss, kausi, kaussi bowl
keefir, keefiri, keefirit kephir
keegi, kellegi, kedagi someone 15.1.6
keel , keele, keelt tongue
keelama, keela/ta, keela/n to forbid 11.3.15
keelatud forbidden 10.4.2
keele/kursus , keele/kursuse, keele/kursust language course 6.4.19
keele/kursusel käima, keele/kursusel käi/a, käi/n keele/kursusel to take a language course 6.4.19
keema ajama, keema aja/da, aja/n keema to bring to boil 14.2.12.
keemilised lokid permanent curls 12.3.12
keerama, keera/ta, keera/n to turn
keeruline, keerulise, keerulist complicated 12.2.12
keetma, keet/a, keeda/n to boil 7.2.14
kelder, keldri, keldrit basement 10.1.12.
kelgu/mägi, kelgu/mäe, kelgu/mäge sledging slope 15.2.9
kell, kella, kella clock, watch 1.6.2
kell kaksteist at twelve o'clock 6.4.2
kell kuus at six o'clock 4.1.2
Kell on … It's … (lit Clock is …) 1.6.2
kell seitse at seven o'clock 4.1.13
kell viis five o'clock 4.1.6
kella kolmeks for three o'clock 12.3.2.
Kellena? As who? 5.4.2.
kepp, kepi, keppi stick 11.1.11
kergesti easily 8.2.7.
Kes seal on? Who is it? (lit Who is there?) 4.2.11
Kes? Who? 2.3.10
kesk/eri/haridus, kesk/eri/hariduse, kesk/eri/haridust vocational secondary education 12.1.2
kesk/küte, kesk/kütte, kesk/kütet central heating 10.2.7.
kesk/linn , kesk/linna, kesk/linna city centre 3.3.2
kesk/linnas in the city centre 3.3.2
keskel in the middle of 10.1.2.
keskele in the middle 10.5.2.
keskmine, keskmise, keskmist average 13.1.11
ketšup, ketšupi, ketšupit ketchup
Kiiev, Kiievi, Kiievit Kiev
kiilakas, kiilaka, kiilakat bald 12.3.8
kiir/abi, kiir/abi, kiir/abi ambulance 11.1.16
kiir/abi/arst, kiir/abi/arsti, kiir/abi/arsti paramedic 11.2.15
kiir/abi/haigla, kiir/abi/haigla, kiir/abi/haiglat emergency ward
kiire, kiire, kiiret fast
kiiresti fast, quickly 3.4.4
kiisu, kiisu, kiisut pussycat
kiivi, kiivi, kiivit kiwi
kile/kott, kile/koti, kile/kotti plastic bag 14.1.9
kilo, kilo, kilo kilo 14.1.1.
kilu, kilu, kilu Baltic sprat
kindad gloves 9.3.6
kindlasti for sure 8.4.7.
king, kinga, kinga shoe 4.2.5 , 8.2.7.
kinga/pood, kinga/poe, kinga/poodi shoe shop
kingad shoes 4.2.5
kingitus, kingituse, kingitust present, gift 16.1.2.
kinke/kaart, kinke/kaardi, kinke/kaarti gift voucher
kinkima, kinki/da, kingi/n to give, to present 16.1.2.
kinnas, kinda, kinnast glove
kinni panema, kinni pan/na, pane/n kinni to close 7.3.9
kinno to the cinema 6.4.19
kino, kino, kino cinema, movie theatre 4.1.6
kino taga behind the cinema 4.1.6
kips, kipsi, kipsi cast 11.2.15
kipsi panema, kipsi pan/na, pane/n kipsi to put in cast 11.2.15
kirde/tuul, kirde/tuule, kirde/tuult northeastern wind
Kirde-Eesti, Kirde-Eesti, Kirde-Eestit northeastern Estonia
kirik, kiriku, kirikut church
kirja panema, kirja pan/na, pane/n kirja to note down, to take a note 11.1.11
kirju, kirju, kirjut multicoloured, mottled
Kirjuta üles! Write [this] down! 3.4.8
kirjutage write (plural imperative) 7.3.2
kirjutama, kirjuta/da, kirjuta/n to write 6.4.2
kirjutasin I wrote 10.3.2
kirre, kirde, kirret northeast
kirsi/mahl, kirsi/mahla, kirsi/mahla cherry juice 6.2.2
kirss, kirsi, kirssi cherry 6.2.2
kirurg, kirurgi, kirurgi surgeon
kitarr, kitarri, kitarri quitar 10.5.2.
kitsas, kitsa, kitsast tight, close-fitting, narrow 8.3.2.
klaas, klaasi, klaasi glass 4.4.8
klaas valget veini a glass of white wine 4.4.8
klaasist made of glass 10.2.12
klaver , klaveri, klaverit piano 7.1.9
klaverit mängima, klaverit mängi/da, mängi/n klaverit to play piano 7.1.9
kleit, kleidi, kleiti dress 8.1.6.
kliendi/info, kliendi/info, kliendi/infot information about clients 13.3.6
klient, kliendi, klienti client 1.5.10
kloppima, kloppi/da, klopi/n to whisk 14.2.12.
klõpsima, klõpsi/da, klõpsi/n to click 13.3.6
kodu, kodu, kodu home 5.1.6
kodu/loom, kodu/looma, kodu/looma pet, domestic animal 10.4.6.
kodu/maine, kodu/maise, kodu/maist locally grown, domestic 6.2.2
kodu/masin, kodu/masina, kodu/masinat kitchen equipment 10.1.12.
kodune, koduse, kodust cosy 10.5.2.
kodus at home 6.3.2
koer, koera, koera dog 2.1.2
kogu aeg all the time 7.3.5
koguma, kogu/da, kogu/n to collect
kohal above 10.1.2.
kohal olema, kohal ol/la, ole/n kohal to be there 13.2.2
kohale tulema, kohale tul/la, tule/n kohale to come 13.2.2
kohalik, kohaliku, kohalikku local (person) 15.2.23
kohati in places 9.1.7
kohe now, right away, in a moment 1.4.2 , 6.4.6.
Kohe tulen! I'll be right there! (lit right away I'll come) 1.3.2
Kohe-kohe. Soon-soon. 6.4.14
koht, koha, kohta place, seat 4.1.6
kohta about something 13.1.6
Kohtla-Järve, Kohtla-Järve, Kohtla-Järvet Kohtla-Järve (Estonian place name)
kohtuma, kohtu/da, kohtu/n to meet 16.1.2.
Kohtumiseni! So long! See you! 4.1.2
kohu/piim, kohu/piima, kohu/piima curd, cottage cheese 6.2.6
kohu/piima/kook, kohu/piima/koogi, kohu/piima/kooki cheese cake 6.2.6
kohu/piima/pirukas, kohu/piima/piruka, kohu/piima/pirukat cheese pie
kohutav, kohutava, kohutavat terrible
kohutavalt terribly 11.1.2
kohv, kohvi, kohvi coffee 1.4.8
kohvi keetma, kohvi keet/a, keeda/n kohvi to prepare coffee 7.2.14
kohvi/masin, kohvi/masina, kohvi/masinat coffee machine 10.1.12.
kohvik, kohviku, kohvikut coffee-shop
Koit, Koidu, Koitu Koit (male name)
koju tulema, koju tul/la, tule/n koju to come home 6.3.2
kokk, koka, kokka chef
kokku leppima, kokku leppi/da, lepi/n kokku to make an appointment 12.3.2.
kokku on altogether there is 10.2.12
kole, koleda, koledat terrible, ugly, awful 8.4.14.
kolima, koli/da, koli/n to move 10.3.2
kolisime we moved 10.3.2
kolisin oma majja I moved to my own house 10.3.6
kollane, kollase, kollast yellow
kolleeg, kolleegi, kolleegi colleague 9.2.6
kollektiiv, kollektiivi, kollektiivi workforce, colleagues
kolm, kolme, kolme three 1.6.8
kolm tassi kohvi three cups of coffee 6.4.2
kolm/kümmend, kolme/kümne, kolme/kümmend thirty
kolm/sada, kolme/saja, kolme/sada three hundred
kolm/teist, kolme/teist/kümne, kolme/teist/kümmet thirteen
kolm/veerand, kolm/veerandi, kolm/veerandit three quarters 1.5.10
kolma/päev, kolma/päeva, kolma/päeva Wednesday
kolma/päevaks by Wednesday 8.4.7
kolma/päeval on Wednesday 6.4.6
kolma/päeviti on Wednesdays 6.4.19
Kolmapäevani! Till Wednesday!
kolmas, kolmanda, kolmandat third
kolme nädala pärast in three weeks time 11.2.15
kolme päeva pärast in three days time 11.2.2
kolme/nädalane, kolme/nädalase, kolme/nädalast three-weeks-old
kolmekesi three of us together
kolmveerand kaksteist quarter to twelve (lit three quarters to twelve) 1.6.10
koma comma 11.2.11
komm , kommi, kommi candy, sweet 3.4.6
kommi/vabrik, kommi/vabriku, kommi/vabrikut sweet factory 13.2.2
kommid candy, sweets 3.4.6
kommunaal/kulud utilities 10.2.12
kompleks, kompleksi, kompleksi complex 12.2.7
kompvek, kompveki, kompvekki candy, sweets 3.4.6
kompvekid candy, sweets 3.4.6
konserv, konservi, konservi tinned food
kontor, kontori, kontorit office
kontori/rott, kontori/roti, kontori/rotti office mouse (lit office rat) 12.2.7
kontserdile to the concert 6.4.19
kontsert, kontserdi, kontserti concert 6.4.19
kook, koogi, kooki cake 4.3.5
kool, kooli, kooli school
kooli lõpetama, kooli lõpeta/da, lõpeta/n kooli to finish school, to graduate school 10.3.2
kooli/maja, kooli/maja, kooli/maja shchool buliding 15.2.2
koolis at school 5.4.2.
koolitus, koolituse, koolitust training 13.1.11
koor, koore, koort cream 4.4.2
koorega kohv coffee with cream 4.4.2
koori/muusika, koori/muusika, koori/muusikat choir music 15.1.10
koorima, koori/da, koori/n puhtaks to peel 14.2.19
koos together, with 10.2.7.
koos teiega with you (plural) 7.1.5
koos/olek , koos/oleku, koos/olekut meeting 6.4.10
koos/olekul in a meeting 6.4.10
kopsud lungs 11.2.11
kord, korra, korda turn, time 9.2.2
Korda palun! Repeat, please! (sing, informal) 3.4.10
korda tegema, korda teh/a, tee/n korda to fix, to repair 12.2.2
kordama, korra/ta, korda/n to repeat, to go over, to revise 3.4.10
Koristada võid homme. You can tidy up tomorrow. 7.2.2
koristaja, koristaja, koristajat cleaner, cleaning woman, janitor
koristama, korista/da, korista/n to tidy 6.4.2
korjama, korja/ta, korja/n to pick 14.1.1.
korraga at a time, at once, altogether 7.3.2
korraks for a second 12.1.12
korralik, korraliku, korralikku good-natured, decent, respectable 12.1.2
korralikult thoroughly 14.2.2.
korras in order, OK 11.3.12
korrus, korruse, korrust floor, storey 8.1.10.
korrus/maja, korrus/maja, korrus/maja storey house
korsten, korstna, korstent chimney
korter, korteri, korterit apartment 10.2.7.
korteri/kuulutus, korteri/kuulutuse, korteri/kuulutust advertisement (about the apartment) 10.4.2
kortsuma, kortsu/da, kortsu/b to crease, to wrinkle 8.2.12
kortsus wrinkled, creased
korv/pall , korv/palli, korv/palli basketball 7.1.2
korv/palli mängima, korv/palli mängi/da, mängi/n korvpalli to play basketball 7.1.2
kosmeetik, kosmeetiku, kosmeetikut beautician
kosmeetika/kauplus, kosmeetika/kaupluse, kosmeetika/kauplust cosmetics shop
kosmos, kosmose, kosmost space, universe
kostüüm, kostüümi, kostüümi women's suit 8.2.7.
kott, koti, kotti bag 10.5.2.
kott hapusid õunu a bag of sour apples 14.1.9
kott piima a (plastic) container of milk 14.1.15.
kraad, kraadi, kraadi degree 9.1.2
kraadi/klaas, kraadi/klaasi, kraadi/klaasi thermometer
kraadima, kraadi/da, kraadi/n to take the temperature 11.2.11
kraam, kraami, kraami stuff 14.2.12.
kraan , kraani, kraani tap
kraani/kauss, kraani/kausi, kraani/kaussi sink
kringel, kringli, kringlit sweet-bread 6.2.11
kristall , kristalli, kristalli crystal 10.2.12
kristallist made of crystal 10.2.12
Kristiina, Kristiina, Kristiinat Kristiina (female name)
Kristina, Kristina, Kristinat Kristina (female name)
Kristjan , Kristjani, Kristjanit Kristjan (male name) 2.1.8
Kristofer, Kristoferi, Kristoferit Kristofer (male name) 2.3.4
kruus, kruusi, kruusi mug
kruus, kruusa, kruusa gravel 15.2.16
kruusa/tee, kruusa/tee, kruusa/teed gravel road 15.2.16
kuduma, kudu/da, koo/n to knit 16.1.2.
Kuhu ma istun? Where should I sit? (lit Where do I sit?) 1.3.4
Kuhu? Where? 1.4.4
kui if, when, how, than, as 9.3.6
kui aega on if there's time 6.4.2
Kui huvitav! How interesting! 2.2.10
Kui kaua? For how long? 13.2.9
Kui kauaks? For how long?
kui külm hakkab if it gets cold 9.3.6
Kui palju …? How much …? 1.6.6
Kui palju kell on? What's the time? (lit How much is the clock?) 1.5.6
Kui palju see maksab? How much does this cost? 6.2.11, 8.4.2
Kui palju? How much? 6.2.11
Kui suur? How big? 10.4.2
kui teil on if you have 7.3.5
Kui vana? How old? 5.3.2
kui võimalik if possible 7.3.2
kuidas how 3.1.6
Kuidas elate? How are you (pl, formal)? (lit How are you living?) 3.1.6
Kuidas läheb? How are you? 3.1.2
Kuidas ma saan sinna? How do I get there? 8.1.10.
Kuidas palun? Excuse me? 3.4.2
Kuidas sobib? How does it fit? 8.3.7
Kuidas sul läheb? How are you? 3.1.8
kuidas te saaksite how you could 7.3.2
Kuidas tundub? How does it feel? 12.3.8
Kuidas? What? 2.3.8
kuivatama, kuivata/da, kuivata/n to dry
kuivik, kuiviku, kuivikut crouton 14.2.12.
kuju, kuju, kuju statue 15.2.23
kuke/seen, kuke/seene, kuke/seent chantarelle 14.1.1.
kukkuma, kukku/da, kuku/n to fall 10.5.2.
kuld, kulla, kulda gold 12.2.2
kuldsete kätega handy (lit with golden hands) 12.2.2
kullake(ne), kullakese, kullakest sweetheart 1.2.2
kultuuri/maja, kultuuri/maja, kultuuri/maja culture center
kultuuri/minister, kultuuri/ministri, kultuuri/ministrit Minister of Culture 16.1.12.
Kumba sorti? Which sort? 14.1.9
Kummale poole? To which direction? 15.2.16
kummik, kummiku, kummikut wellington
kummikud wellingtons 9.3.6
kunagi sometime, ever 4.1.9
kuni to, up to, until 9.1.2
kuningas, kuninga, kuningat king 15.2.23
Kurat! Damn! (lit Devil!) 10.3.9
kurb, kurva, kurba sad, unhappy
Kuressaare, Kuressaare, Kuressaaret Kuressaare (Estonian place name)
kurgi/salat, kurgi/salati, kurgi/salatit cucumber salad
kuri, kurja, kurja evil, malicious
kurk, kurgi, kurki cucumber
kurk, kurgu, kurku throat 9.2.6
kursus, kursuse, kursust course 13.2.9
kurvalt sadly
kus where 3.2.2.
Kus sa elad? Where do you live? (sing, informal) 3.3.2
Kus sa oled? Where are you? 3.2.2.
Kus te olete? Where are you? (pl, formal) 3.2.8
kuskil somewhere 15.1.14
kuskile somewhere 15.1.2
Kust mina tean? How would I know? 7.1.12
Kust teie pärit olete? Where are you from? 5.2.11
Kust teil valutab? Where does it hurt? 11.2.15
Kust? Where from? 5.2.11
kutse/kool, kutse/kooli, kutse/kooli vocational school 13.2.2
kutsuma, kutsu/da, kutsu/n to invite, to call, to ask 4.1.6
kuu alguses in the beginning of the month 13.1.6
kuuekesi six of us together
kuuendal veebruaril on the 6th of February 11.1.7
kuues, kuuenda, kuuendat sixth
kuulake listen (plural imperative) 7.3.2
kuulama, kuula/ta, kuula/n to listen to 4.4.5 , 6.4.2.
Kuule! Listen! 2.3.4
kuulma, kuul/da, kuule/n to hear 3.2.10
Kuulmiseni! I'll be hearing from you! 1.2.8
kuulsaks saama, kuulsaks saa/da, saa/n kuulsaks to become famous 10.3.2
kuulutus, kuulutuse, kuulutust advertisement 10.4.2
kuum, kuuma, kuuma hot 11.2.11
kuumutama, kuumuta/da, kuumuta/n to heat 14.2.12.
kuus, kuue, kuut six
kuus/kümmend, kuue/kümne, kuut/kümmend sixty
kuus/sada, kuue/saja, kuut/sada six hundred
kuus/teist, kuue/teist/kümne, kuut/teist/kümmet sixteen
kõhn, kõhna, kõhna thin, lean, skinny 12.2.7
kõhna/võitu a little too skinny
ht, hu, kõhtu stomach 4.3.11
Kõht on täis. I'm full. (lit Stomach is full.) 4.3.11
kõhu/valu, kõhu/valu, kõhu/valu stomach ache
kõige kiiremini fastest 15.2.2
kõige noorem the youngest 5.3.2
kõige rohkem at the most 12.3.2.
kõige vanem the eldest 5.3.2
kõige/pealt first of all, first 12.3.2.
kõigi mugavustega with everything incuded 10.2.7.
kõik, kõige, kõike all, everything 4.4.2 , 6.1.2.
Kõik ajad on täis. All the slots are full. 11.1.7
kõik koos together 7.3.5
Kõik on korras. Everything is OK. 11.3.12
Kõike head! All the best! 1.2.6
kõike muud anything else, everything else 6.1.2
kõlab hästi sounds good 15.1.2
kõne, kõne, kõnet call, speech 10.1.7.
kõrg/haridus, kõrg/hariduse, kõrg/haridust university education 12.1.6
kõrge/võitu a little too high
kõrv, kõrva, kõrva ear
kõrva/rõngas, kõrva/rõnga, kõrva/rõngast earring
kõrval by, next to 4.1.2 , 8.1.6
kõrvale to the side 10.5.2.
kõrvits, kõrvitsa, kõrvitsat pumpkin
kõrvitsa/salat, kõrvitsa/salati, kõrvitsa/salatit pumpkin salad
kõva, kõva, kõva loud, hard
kõvasti loudly
käe/luu, käe/luu, käe/luud arm bone 11.2.15
käib küll it's OK 8.4.10
käima, käi/a, käi/n to go, to visit 6.4.2
käisin kursustel I took a course, I attended a course 10.3.6
käisin poes I went to the shop 10.3.9
Kärdla, Kärdla, Kärdlat Kärdla (Estonian place name)
Kärt, Kärdi, Kärti Kärt (female name)
käsi, käe, kätt hand, arm 11.2.15
käte/rätik, käte/rätiku, käte/rätikut towel 13.3.6
kätte panema, kätte pan/na, pane/n kätte to put on (the hand) 9.3.6
kätte saama, kätte saa/da, saa/n kätte to get
käärid scissors
köha, köha, köha cough 11.2.11
köök, köögi, kööki kitchen 10.1.12.
küla, küla, küla village
külaline, külalise, külalist visitor, guest 6.3.2
külastaja, külastaja, külastajat visitor
külla tulema, külla tul/la, tule/n külla to visit 4.1.2
külm, külma, külma cold 9.2.6
külm/kapp, külm/kapi, külm/kappi fridge
külma saama, külma saa/da, saa/n külma to catch cold 9.2.6
külma/võitu a little too cold
külmetama, külmeta/da, külmeta/n to get a cold, to freeze 11.2.11
külmetus, külmetuse, külmetust cold, influenza
kümme, kümne, kümmet ten
kümne/eurone, kümne/eurose, kümne/eurost ten euro note
kümne/sendine, kümne/sendise, kümne/sendist ten cent coin
kümnes, kümnenda, kümnendat tenth
kümnest from ten 8.1.2.
küpsetama, küpseta/da, küpseta/n to bake, to roast 14.2.7.
küsima, küsi/da, küsi/n to ask 7.1.12
küsimus, küsimuse, küsimust question 10.4.6.
küünar/nukk, küünar/nuki, küünar/nukki elbow
küüs/lauk, küüs/laugu, küüs/lauku garlic bulb
laager, laagri, laagrit camp 9.2.2
laenama, laena/ta, laena/n to borrow 10.1.12.
laev, laeva, laeva ship, boat
lahe, laheda, lahedat cool, nice 9.2.2
lahja, lahja, lahjat weak, lean 6.2.2
lahti open 8.1.2.
lahti tegema, lahti teh/a, tee/n lahti to open 10.2.12
lahutatud divorced
lai, laia, laia wide, loose-fitting 8.3.2.
laisk, laisa, laiska lazy 12.1.12
lakk, laki, lakki hairspray
lamama, lama/da, lama/n to lie, to stretch out 11.2.15
lamp, lambi, lampi lamp
langema, lange/da, lange/b to fall 9.1.12
laps, lapse, last child 1.2.2
lapse/laps, lapse/lapse, lapse/last grandchild 5.2.5
lapse/vanker, lapse/vankri, lapse/vankrit pram 10.4.6.
lapsed children 5.1.6
Las ma mõtlen. Let me think. 5.2.5
las olla nii, nagu on let it be as is 10.5.2.
laskma, las/ta, lase/n to let 13.3.2
laste/aed, laste/aia, laste/aeda kindergarten 6.3.8
laste/aeda minema, laste/aeda min/na, lähe/n laste/aeda to go to the kindergarten 6.3.8
laste/aia/kasvataja, laste/aia/kasvataja, laste/aia/kasvatajat kindergarten teacher
laste/arst, laste/arsti, laste/arsti pediatrician
laste/haigla, laste/haigla, laste/haiglat children's hospital
laste/koor, laste/koori, laste/koori children's choir 10.3.2
laste/riiete pood, laste/riiete poe, laste/riiete pood children's clothes shop
laste/tuba, laste/toa, laste/tuba nursery
latt, lati, latti chunk (for sausage)
lau/päev, lau/päeva, lau/päeva Saturday
lau/päeviti on Saturdays 8.1.2.
laud, laua, lauda table 10.1.2.
laud/lina, laud/lina, laud/lina tablecloth
laul , laulu, laulu song 7.3.2
laulma, laul/da, laula/n to sing 7.1.2
laulsin I sung 10.3.2
laulu/pidu, laulu/peo, laulu/pidu song festival 16.1.19.
laup, lauba, laupa forehead
laupäeval on Saturday 4.1.6
Laupäevani! Till Saturday!
Laur, Lauri, Lauri Laur (male name)
Leedu , Leedu, Leedut Lithuania
leedu keel, leedu keele, leedu keelt Lithuanian
leedukas, leeduka, leedukat Lithuanian
Leena, Leena, Leenat Leena (female name) 3.2.2.
lehe/külg, lehe/külje, lehe/külge page
leib, leiva, leiba bread (made of rye) 6.1.2
leidma, leid/a, leia/n to find 12.2.2
Leili, Leili, Leilit Leili (female name) 3.1.4
lemmik/hamburger, lemmik/hamburgeri, lemmik/hamburgerit favourite jamburger 11.3.15
Lena, Lena, Lenat Lena (female name) 2.4.2
lennuk, lennuki, lennukit plane
leping, lepingu, lepingut contract 13.2.2
lesk, lese, leske widow
libe, libeda, libedat slippery 9.1.7
liblikas, liblika, liblikat butterfly 13.1.11
liblikat ujuma to do the butterfly stroke 13.1.11
lift, lifti, lifti elevator 8.1.10.
liha, liha, liha meat 6.1.2
liha/pirukas, liha/piruka, liha/pirukat meat pie
lihtne, lihtsa, lihtsat simple 10.3.2
lihtsalt just, simply 2.4.2
Liidia, Liidia, Liidiat Liidia (female name) 7.1.2
liiga too 3.4.4 , 8.1.2.
liiga kiiresti too fast 3.4.4
Liina, Liina, Liinat Liina (female name) 5.4.5
Liisa, Liisa, Liisat Liisa (female name) 2.3.4
Liisi, Liisi, Liisit Liisi (female name)
lill, lille, lille flower 4.2.11
lill/kapsas, lill/kapsa, lill/kapsast cauliflower
lilla , lilla, lillat purple
lille/müüja, lille/müüja, lille/müüjat florist 3.4.2
lille/pood, lille/poe, lille/poodi florists
lilled flowers 4.2.11
lilleline, lillelise, lillelist flowery
lina, lina, lina table cloth, linen, sheet 10.5.7.
lind, linnu, lindu bird 2.3.10
Linda, Linda, Lindat Linda (female name) 12.2.2
linna/orkester, linna/orkestri, linna/orkestrit town orchestra 15.1.10
linna/osa, linna/osa, linna/osa part of the city, neighbourhood 10.2.12
lips, lipsu, lipsu tie
lisa/info, lisa/info, lisa/infot additional info 13.1.2
lisama, lisa/da, lisa/n to add 14.2.2.
lk (lehe/külg) page
loe, loode, loet northwest
lokk, loki, lokki curl, lock 12.3.2.
lokkis curly 12.3.2.
lokkis juustega with curly hair 12.3.2.
loll, lolli, lolli stupid, dumb, mad 10.5.7.
Lolliks läksid või? Have you just gone mad? 10.5.7
lolliks minema, lolliks minn/a, lähe/n lolliks to go mad, crazy 10.5.7.
London, Londoni, Londonit London
loode/tuul, loode/tuule, loode/tuult northwestern wind
Loode-Eesti, Loode-Eesti, Loode-Eestit northwestern Estonia
loodetavasti hopefully 16.1.19.
loom, looma, looma animal 12.1.2
looma/aed, looma/aia, looma/aeda zoo 6.3.8
looma/aeda minema, looma/aeda min/na, lähe/n looma/aeda to go to the zoo 6.3.8
loomulikult naturally 15.1.14
lugege read (plural imperative) 7.3.2
lugema, luge/da, loe/n to read 6.4.2
lugu/peetud respected
Lugupidamisega sincerely
lukk, luku, lukku zipper 8.4.2.
Lukk on katki. The zipper is broken. 8.4.2.
lukustamata unlocked
lukustatud locked 10.2.12
lumi, lume, lund snow 9.1.7
lusikas, lusika, lusikat spoon
luu/murd, luu/murru, luu/murdu bone fracture
luuletus , luuletuse, luuletust poem 7.1.9
luuletusi kirjutama, luuletusi kirjuta/da, kirjuta/n luuletusi to write poetry 7.1.9
lõikama, lõiga/ta, lõika/n to cut 12.3.2.
ke, kke, lõket bonfire 9.2.2
lõket tegema, lõket teh/a, tee/n lõket to build a bonfire, to have a bonfire 9.2.2
lõpetama, lõpeta/da, lõpeta/n to finish, to graduate 10.3.2
lõpetasin I graduated, I finished 10.3.2
pp, pu, lõppu end 13.3.2
ppema, lõppe/da, pe/b (lõppe/b) to finish, to end 6.4.10
lõppes stopped 10.3.9
lõpuks finally, eventually 9.2.6
lõug, lõua, lõuga chin
lõuna, lõuna, lõunat south, lunch
lõuna/tuul, lõuna/tuule, lõuna/tuult southern wind 9.1.12
Lõuna-Eesti, Lõuna-Eesti, Lõuna-Eestit southern Estonia 9.1.17
lõunat sööma, lõunat süü/a, söö/n lõunat to have lunch 6.4.2
läheb aega takes time 13.3.6
lähedal close by, close 10.2.12
läheme restorani we go to a restaurant 6.3.2
lähen liftiga I'll take the elevator 8.1.10
Lähme kalale! Let's go fishing! 9.3.6
lähme kassasse let's go to the till 8.2.2.
Lähme siis pealegi suvilasse. Let's go to the summer-house then. 6.3.5
lähme vee/keskusesse we go to the water park 6.3.8
Lähme! Let's go! 6.4.14
läksime we went 9.2.6
Läti , Läti, Lätit Latvia
läti keel, läti keele, läti keelt Latvian 2.2.10
lätlane, lätlase, lätlast Latvian
Lääne/maa, Lääne/maa, Lääne/maad Lääne County
lääne/tuul, lääne/tuule, lääne/tuult western wind 9.1.7
Lääne-Eesti, Lääne-Eesti, Lääne-Eestit western Estonia
Lääne-Viru/maa, Lääne-Viru/maa, Lääne-Viru/maad West Viru County
lääs, lääne, läänt west
lörts, lörtsi, lörtsi slush
lörtsine, lörtsise, lörtsist slushy
lööma, lüü/a, löö/n to strike, to hit
lühemaks shorter 12.3.2.
lühike(ne), lühikese, lühikest short 8.3.7.
ma I 1.4.4
ma (mina), mu (minu), mind I
Ma armastan sind. I love you. 7.2.10
ma arvasin I thought 5.3.5
Ma ei kuule midagi. I can't hear anything! (lit I don't hear anything!) 3.4.10
Ma ei saa praegu rääkida. I can't speak right now. 3.2.10
Ma ei saa. I can't. 4.1.9, 6.4.6.
Ma ei tea täpselt. I don't know for sure. 5.4.8
Ma ei tea. I don't know. 4.1.2
Ma enam ei tee. I won't do that anymore. 1.3.10
Ma kohe vaatan. I'll have a look. (lit I'll look at once.) 1.5.8
Ma kuulan kopse. I'll listen to (your) lungs 11.2.11
Ma kuulan teid. I'm listening to you. 4.4.5
Ma pean koristama. I must tidy up. 7.2.2
Ma rohkem ei soovi. I don't want any more. 4.3.11
Ma rohkem ei taha. I don't want anymore. 1.4.8
Ma teen selle valmis. I'll finish this. 6.4.14
Ma tegin nalja. I was joking. 10.5.7
Ma tulen kohe. I will come at once. 3.2.8
Ma tunnen ennast nii halvasti. I feel so bad. 11.2.11
Ma tõesti ei tea. I really don't know. 7.1.12
Ma tõesti rohkem ei jaksa. I really can't eat any more. 4.3.11
Ma viin su ära. I'll take you there. 3.3.2
maale minema, maale min/na, lähe/n maale to go to the countryside 16.1.19.
maaler, maalri, maalrit house painter 10.3.6.
maalima, maali/da, maali/n to paint 7.1.5
maalriks saada to become a house painter 10.3.6
maan/tee, maan/tee, maan/teed road, highway 3.3.2
Maarika, Maarika, Maarikat Maarika (female name)
Maarja, Maarja, Maarjat Maarja (female name) 2.1.4
maasikas, maasika, maasikat strawberry 14.1.1.
Madis, Madise, Madist Madis (male name) 6.4.6
Madrid, Madridi, Madridi Madrid
magama, maga/da, maga/n to sleep 6.4.2
magama minema, magama min/na, lähe/n magama to go to sleep 6.4.2
magamis/tuba, magamis/toa, magamis/tuba bedroom 10.2.12
magus, magusa, magusat sweet 6.2.2
magusam sweeter 6.2.2
maha minema, maha min/na, lähe/n maha to get off 15.2.9
maha müüma, maha müü/a, müü/n maha to sell 15.1.10
maha tulema, maha tul/la, tule/n maha to get off 15.2.2
mahl, mahla, mahla juice 6.2.2
mai, mai, maid May
Maie, Maie, Maiet Maie (female name)
mais, maisi, maisi corn
maitse, maitse, maitset taste 11.3.6
maitsema, maits/ta, maitse/b to like (food) 4.3.11
maitsev, maitsva, maitsvat tasty 4.3.5 , 6.2.11
maja, maja, maja house, building 3.3.4
maja ehitama, maja ehita/da, ehita/n maja to build a house 7.2.10
maja/elanik, maja/elaniku, maja/elanikku inhabitant
maja/pidamis/tarvete kauplus, maja/pidamis/tarvete kaupluse, maja/pidamis/tarvete kauplust shop of household goods
maksan kaardiga I will pay by (bank) card 4.4.2
maksan sibulate eest I pay for the onins 14.1.1
Maksim, Maksimi, Maksimi Maksim (male name) 16.1.19.
maksma, maks/ta, maksa/n to pay, to cost 4.4.2 , 6.2.11
maksmine, maksmise, maksmist paying
male , male, malet chess 14.2.2.
malet mängima, malet mängi/da, mängi/n malet to play chess 14.2.2.
mandariin, mandariini, mandariini tangerine
mantel, mantli, mantlit overcoat 8.4.7.
Margarita, Margarita, Margaritat Margarita (female name) 12.3.2.
Marge, Marge, Marget Marge (female name)
Margus, Marguse, Margust Margus (male name) 5.3.2
Mari, Mari, Marit Mari (female name) 3.2.4
mari, marja, marja berry 14.1.9
Maria, Maria, Mariat Maria (female name) 2.1.4
Marianne, Marianne, Mariannet Marianne (female name) 2.3.6
Marika, Marika, Marikat Marika (female name)
Marina, Marina, Marinat Marina (female name) 5.4.5
marjule minema, marjule min/na, lähe/n marjule to go picking berries
mark, margi, marki stamp
Marko, Marko, Markot Marko (male name)
marssima, marssi/da, marsi/n to march 16.1.12.
Mart, Mardi, Marti Mart (male name) 5.1.12
Marta, Marta, Martat Marta (female name) 15.2.2
Martin, Martini, Martinit Martin (male name) 5.2.2
masin, masina, masinat equipment, machine 13.3.6
massöör, massööri, massööri masseur 13.1.11
matemaatika/õpetaja, matemaatika/õpetaja, matemaatika/õpetajat maths teacher 5.4.2.
matemaatika/õpetajana as maths teacher 5.4.2.
materjal, materjali, materjali material 8.2.12
Mati, Mati, Matit Mati (male name)
matkama, matka/ta, matka/n to hike 7.1.5
Matkata ma küll ei viitsi. I really can't be bothered to hike. 7.1.5
Mattias, Mattiase, Mattiast Mattias (male name) 2.3.4
me (meie), me (meie), meid we 2.1.8
Me ei saa aru. I don't understand. 3.4.4
me läheme we go 7.1.5
med/õde, med/õe, med/õde nurse 5.4.5
med/õena as nurse 5.4.5
meeldima, meeldi/da, meeldi/b to like 7.1.2
meeldiv, meeldiva, meeldivat pleasant 2.1.4
Meeli, Meeli, Meelit Meeli (female name) 7.1.9
Meelis, Meelise, Meelist Meelis (male name)
mees, mehe, meest man, husband 1.2.4
mees/koor, mees/koori, mees/koori male choir 15.1.2
meeste men's
meeste joped men's jackets 8.1.2.
meeste/riiete poed men's clothes shops 8.1.10.
meeste/riiete pood, meeste/riiete poe, meeste/riiete poodi men's clothes shop
meeter, meetri, meetrit meter 9.1.2
meetrit sekundis meters per second 9.1.2
mehel on the man has 5.1.6
meie (me), meie (me), meid we
meie/vanune, meie/vanuse, meie/vanust of our age 12.2.7
Meil on tarvis. We need 11.1.7
meile to us, for us
meister, meistri, meistrit supervisor 13.2.2
mere/mees, mere/mehe, mere/meest seaman, sailor
meri, mere, merd sea
Merike(ne), Merikese, Merikest Merike(ne) (female name) 5.2.2
mesi, mee, mett honey 4.2.5
mess, messi, messi fair
metall , metalli, metalli metal
metallist made of metal
mets, metsa, metsa forest 9.1.17
metsades in forests 9.1.17
Mhmh. Mhm. 2.3.6
Mida sa ise jooksid? What would you like to drink yourself? 4.3.2
Mida sa tegema pead? What do you have to do? 7.2.14
Mida see sõna tähendab? What does this word mean? 3.4.6
Mida sina teed? What are you (sing) doing? 4.1.9
Mida teile? What will you have? (lit What for you (pl, formal)? 4.4.2
Mida tähendab kompvekid? What does "kompvekid" mean? 3.4.6
Mida veel võiks teha? What else could be done? 7.3.2
Mida? What? 3.4.6 , 4.1.9.
midagi something, anything 3.4.10
midagi kodu/maist something locally grown 6.2.2
midagi muud something else 4.3.11
midagi soolast something savoury 6.2.6
midagi süüa something to eat 11.3.15
Mihkel, Mihkli, Mihklit Mihkel (male name) 3.2.4
Miina, Miina, Miinat Miina (female name)
Mikk, Miku, Mikku Mikk (male name) 3.1.8
Mikk-Martin, Mikk-Martini, Mikk-Martinit Mikk-Martin (male name) 11.1.7
mikro/laine/ahi, mikro/laine/ahju, mikro/laine/ahju microwave 10.1.12.
Miks ka mitte? Why not? 3.4.2
Miks mitte! Why not! 4.1.9
Miks nii lühike? Why so short? 9.3.2
Miks? Why? 6.3.8
mikser, mikseri, mikserit mixer 10.1.12.
Millal? When? 4.1.2
Mille üle te kaebate? What's bothering you? 11.2.2
milli/liiter, milli/liitri, milli/liitrit millilitre 14.2.2.
milline, millise, millist what a 13.3.6
Milline? Which? What kind of? 5.2.2
mina (ma), minu (mu), mind I 2.1.2
minema, min/na, lähe/n to go 7.1.5
mineraal/vesi, mineraal/vee, mineraal/vett mineral water 4.4.2
minge trepist go up the stairs 8.1.10
mingi, mingi, mingit some, a kind of 9.3.13
mingi mure some kind of problem 7.3.5
minia, minia, miniat daughter-in-law
minu my 2.3.2
minu arvates to my mind 16.1.12.
minu meelest in my opinion, to my mind 9.3.2
Minu meelest mitte. Not to my mind. 11.1.16
minul (mul) on I have
minule (mulle) to me, for me
Mis aastal sa oled sündinud? When were you born? (lit on what year) 10.3.2
Mis aastal? On what year? 10.3.2
Mis asja? What? 6.3.5
Mis edasi? What next? 14.2.2.
Mis juhtus? What happened? 11.2.7
Mis kell on? What's the time? (lit What's the clock?) 1.6.2
Mis kell? At what time? 4.1.6
Mis kellani? Until what time? 8.1.10.
Mis kooki? What cake? 6.2.6
Mis koolis sa käisid? To which school did you attend? 10.3.2
Mis ma selga panen? What shall I wear? 9.3.10
Mis ma selga pean panema? What should I put on? 9.3.6
Mis mahla? What juice? 6.2.2
Mis neil viga on? What's the matter with them? 8.4.2.
Mis numbrit te kannate? What number do you wear? 8.2.12
Mis plekk see on? What kind of stain is it? 8.4.14.
Mis päevaks see valmis saab? By what day will it be ready? 8.4.14.
Mis päevaks? By what day? 8.4.14.
Mis sa ajad! Come on! 9.3.13
Mis see tähendab? What does it mean? 5.4.8
Mis siis! So what! 10.2.7.
Mis su aadress on? What is your address? 3.3.2
Mis sul seljas on? What are you wearing? 9.3.2
Mis te arvate? What do you think? 7.3.2
Mis teid huvitab? What interests you? 13.1.2
Mis temaga on? What about him? 12.1.12
Mis värvi? What colour? 8.2.2.
Mis? What? 1.6.2
miski, millegi, midagi something
Mitmekesi? How many of you together? 10.4.2
Mitmendal? On which (floor)? 10.2.7.
mitte no, not 11.1.16
mitte keegi, mitte kellegi, mitte kedagi no one 15.1.10
Mitte midagi erilist. Nothing much. Nothing special. 4.1.9
mitte/söödav, mitte/söödava, mitte/söödavat unedible
mitte/tulundus/ühing, mitte/tulundus/ühingu, mitte/tulundus/ühingut non-profit organisation
mitu, mitme, mitut several 5.1.12
mitu aastat several years 5.1.12
Mitu? How many? 5.2.2
mobiil/telefon, mobiil/telefoni, mobiil/telefoni mobile phone
moes fashionable 9.3.2
mood, moe, moodi fashion 8.3.7.
moos, moosi, moosi jam 4.4.5
moosi/pirukas, moosi/piruka, moosi/pirukat jam pie
mootor/ratas, mootor/ratta, mootor/ratast motorbike 12.1.2
mops, mopsi, mopsi mobile phone (slang) 10.5.7.
Moskva, Moskva, Moskvat Moscow
motivatsiooni/kiri, motivatsiooni/kirja, motivatsiooni/kirja cover letter 13.1.2
mudel, mudeli, mudelit version 8.3.7.
mugavus, mugavuse, mugavust comfort 10.2.7.
muide by the way 5.1.12
muidu otherwise 9.3.2
muidugi of course 4.3.5
Muki, Muki, Mukit Muki (dog's name) 2.1.2
mul (minul) on I have 5.1.2
mul ei ole I don't have 5.1.9
Mul on hea meel. I'm glad. 5.1.12
mul on kõik olemas I have everything 13.1.11
Mul on paha olla. I feel bad. 11.2.2
Mul on pildid üleval. I've uploaded pictures. 5.3.5
Mul on süda paha. I feel nauseous. 11.2.2
Mul on vaja. I need. 11.1.2
Mul on ükskõik For me it's all the same. I don't really care. Doesn't matter. 7.1.5
Mul pole midagi selga panna. I don't have anything to wear. 9.3.13
mulle (minule) to me, for me
mulle küll ei meeldi I really don't like 7.1.5
mulle meeldib I like 7.1.2
mulle meeldiks I would like to 7.1.5
mulle meeldis I liked 10.3.2
multi/film, multi/filmi, multi/filmi cartoon 7.3.2
multikas, multika, multikat cartoon (slang) 7.3.5
muna, muna, muna egg 6.1.2
murd, murru, murdu fraction 11.2.15
murdma, murd/a, murra/n to break, to fracture 11.3.15
mure, mure, muret problem, worry 7.3.5
muretsema, muretse/da, muretse/n to worry 9.3.2
muretsema … pärast, muretse/da … pärast, muretse/n … pärast to worry about … 15.1.6
must, musta, musta black
Must/vee , Must/vee, Must/veed Mustvee (Estonian place name) 5.1.9
Must/vees in Mustvee 5.1.9
Musta/mäe, Musta/mäe, Musta/mäed Mustamäe 3.3.4
Musta/mäel in Mustamäe 3.3.4
muu, muu, muud else, other 6.1.2
muudkui only, nothing but 16.1.19.
muuseum , muuseumi, muuseumi museum 7.1.5
muuseumis käima, muuseumis käi/a, käi/n muuseumis to go to museums 7.1.5
muusik, muusiku, muusikut musician 6.4.2
muusika, muusika, muusikat music 11.1.2
muusika/keskus, muusika/keskuse, muusika/keskust stereo system 13.3.6
muusika/kool, muusika/kooli, muusika/kooli music school 10.3.2
muusikat kuulama, muusikat kuula/ta, kuula/n muusikat to listen to music 7.1.2
muutus, muutuse, muutust change 10.5.2.
mõnel õhtul some evening 6.4.6
mõni, mõne, mõnd any, some 11.1.2
mõni teine kord some other time 15.1.6
mõni/kord sometimes 6.4.2
te, tte, mõtet idea, thought 9.3.6
mõtlema , mõtel/da (mõel/da), mõtle/n to think 5.2.5
mägi, mäe, mäge hill, mountain 11.1.7
mäletama, mäleta/da, mäleta/n to remember 11.2.2
Mängib arvutiga. He/She plays on the computer. (lit plays with the computer) 5.4.8
mängima, mängi/da, mängi/n to play 5.4.8
mängu/asja/pood, mängu/asja/poe, mängu/asja/poodi toy shop
mängu/väljak, mängu/väljaku, mängu/väljakut playground 10.2.12
märts, märtsi, märtsi March
määrima, määri/da, määri/n to spread 14.2.7.
möbleerimata unfurnished
möbleeritud furnished 10.2.7.
mööbel, mööbli, mööblit furniture 10.1.2.
mööbli/pood, mööbli/poe, mööbli/poodi furniture shop
mööda by, along, past 15.2.2
mööda minema, mööda min/na, lähe/n mööda go past 15.2.23
müristama, mürista/da, mürista/b to thunder
müts, mütsi, mütsi hat 8.2.2.
müüdud sold
müüja , müüja, müüjat shop assistant 5.4.5
müüjana as shop assistant 5.4.5
müümata unsold
müüsin I sold 10.3.6
naaber, naabri, naabrit neighbour 10.4.6.
nad (nemad), nende, neid they
naeratage smile (plural imperative) 7.3.9
naeratama, naerata/da, naerata/n to smile 7.3.9
naeratus, naeratuse, naeratust smile 12.2.2
nagi, nagi, nagi clothe's rack 10.1.7.
nagu as 5.4.5
nagu tavaliselt as usual 6.3.5
nahast made of leather
nahk, naha, nahka leather
naine, naise, naist woman, wife 1.3.10
naiste women's
naiste kleidid women's dresses 8.2.7.
naiste/pesu, naiste/pesu, naiste/pesu woman's lingerie 13.1.2
naiste/riiete pood, naiste/riiete poe, naiste/riiete poodi women's clothes shop
nali, nalja, nalja joke 13.1.2
nalja tegema, nalja teh/a, tee/n nalja to joke 10.5.7.
nalja/mees, nalja/mehe, nalja/meest joker 16.1.2.
naljakas, naljaka, naljakat funny 12.1.12
Narva , Narva, Narvat Narva (Estonian place name) 3.3.2
Narva maan/tee Narva Road 3.3.2
Narva-Jõe/suu, Narva-Jõe/suu, Narva-Jõe/suud Narva- Jõesuu (Estonian place name)
narvakas, narvaka, narvakat inhabitant of Narva
Nasva, Nasva, Nasvat Nasva (Estonian place name)
natuke(ne), natukese, natukest a little 8.3.2.
need, nende, neid these 4.2.2
neil (nendel) on they have 5.1.2.
neile (nendele) to you, for you (pl)
neiu, neiu, neiut young woman 1.3.4
neli, nelja, nelja four
neli/kümmend, nelja/kümne, nelja/kümmend fourty
neli/sada, nelja/saja, nelja/sada four hundred
neli/teist, nelja/teist/kümne, nelja/teist/kümmet fourteen
nelja/päev, nelja/päeva, nelja/päeva Thursday
nelja/päeval on Thursday 6.4.6
neljakesi four of us together
neljani till four 8.1.2.
Neljapäevani! Till Thursday!
neljas, neljanda, neljandat fourth
nemad (nad), nende, neid they
nendel (neil) on they have
nendele (neile) to you, for you (pl)
nii so, such 2.3.6
nii … kui ka… as well as 11.3.6
Nii armas! So sweet! 10.3.9
Nii ilus nimi! Such a beautiful name! 2.3.6
Nii kaua! For so long! 7.3.5
Nii palju! That many! 5.2.2.
nii/kaua in the meantime, so long, meanwhile 8.4.10.
nii/kui/nii anyway 7.2.10
nii/moodi like this, this way 12.1.12
nii/nimetatud so-to-speak
niisama for no particular reason 4.1.6
nimeks panema, nimeks pan/na, pane/n nimeks to name someone 12.2.12
nimi, nime, nime name 2.3.2
nina, nina, nina nose
nina-, kõrva- ja kurgu/arst, nina-, kõrva- ja kurgu/arsti, nina-, kõrva- ja kurgu/arsti otorhinolaryngologis
nina/rõngas, nina/rõnga, nina/rõngast nose piercing
nn (nii/nimetatud) so-to-speak
noh well, so 1.2.4
Noh, nägemiseni siis! Well, see you then! 1.2.4
nohu, nohu, nohu runny nose, rhinitis 11.2.11
nojaa well, ok 7.1.5
nojah well, yes 5.1.2
noor, noore, noort young 1.4.8
noor/mees, noor/mehe, noor/meest young man 1.3.4
noorem kui mina younger than me 5.3.2
normaalne, normaalse, normaalset normal
normaalselt fine, OK (lit normally) 3.1.4
november, novembri, novembrit November
nt (näiteks) for instance
nuga, noa, nuga knife 14.2.7.
null, nulli, nulli zero 3.4.8
number, numbri, numbrit number 2.3.8
nunnu, nunnu, nunnut cute 2.1.2
nupp, nupu, nuppu button 13.3.2
nurga peal on the corner
nurk, nurga, nurka corner 10.1.12.
nõrgenema, nõrgene/da, nõrgene/b to weaken 9.1.2
nõu küsima, nõu küsida, küsi/n nõu to ask for advice 16.1.2.
nõu/pidamine, nõu/pidamise, nõu/pidamist meeting 6.4.10
nõude/pesu/masin, nõude/pesu/masina, nõude/pesu/masinat dishwasher 10.1.12.
nõus olema, nõus ol/la, ole/n nõus to agree 10.5.7.
nõusid pesema, nõusid pes/ta, pese/n nõusid to wash dishes 7.2.7
Nõva, Nõva, Nõvat Nõva (Estonian place name)
nädala/vahetus , nädala/vahetuse, nädala/vahetust weekend 6.3.5
nädala/vahetusel during the weekend 6.3.5
Näe! Look! See! 6.2.2
Näeme hiljem! See you later! 6.3.2
Näeme! See you! 4.1.2
gema, näh/a, näe/n to see 4.1.2
Nägemiseni! Goodbye! (lit Till we see!) 1.2.4
Nägemist! Goodbye! (lit Till we see!) 1.2.6
nägime we saw 9.2.2
nägu, näo, nägu face
näitama, näida/ta, näita/n to show 5.1.6
näiteks for instance 4.1.6
näitleja, näitleja, näitlejat actor
näitus, näituse, näitust exhibition
närviline, närvilise, närvilist nervous 12.2.7
närvis olema, närvis ol/la, ole/n närvis to be nervous 16.1.2.
nüüd now 4.1.6
odav, odava, odavat cheap 6.2.11
odava/võitu a little too cheap
odavam cheaper 6.2.11
Oeh! Oh well! 6.1.2
Oh sa poiss! Oh boy! 14.2.7.
Oh sind küll! Oh, you! 12.2.2
Oh, kui tore! Oh, how great! 9.2.2
ohhoo oho 4.2.8
oht, ohu, ohtu risk, danger 9.1.12
Oi! Oh! 1.2.4
oi-oi oi-oi 7.2.10
okei OK 15.1.10
oktoober, oktoobri, oktoobrit October
Ole tubli! Take care! 10.1.7.
Oleg, Olegi, Olegi Oleg (male name) 5.4.5
olema, ol/la, ole/n to be
olen vaba I'm free 4.1.9
Olge kuss! Be quiet! 16.1.12.
Olge siis head lapsed! Be good (children)! 7.3.5
Olgu pealegi! Alright! 6.2.11
Olgu! OK! 1.4.6
Olgu, helistan! OK, I will call! 1.3.6
Olgu-olgu. OK-OK. 6.3.5
oli was 9.2.2
oli kirjas was written 10.4.2.
oli see vast alles reis that was quite a trip 9.2.6
olid you were 9.2.6
olime we were 9.2.6
oluline, olulise, olulist important 13.1.11
oma, oma, oma own, one's own, self-, my 11.1.7
oma maja one's own house 5.1.9
on
on aega there's still time 9.3.13
on kirjas is written 13.1.6
on moes is fashionable, is in 8.3.7
on olemas there is 14.2.12.
on otsas to be out of something 14.2.12.
on vaja to need, is needed 11.1.2
on üle spare, is over 15.1.10
Ongi kõik. That's it. 10.1.7.
Ongi nii või? Is that so? 2.4.6
ongi väga ilus it'll be really pretty 9.3.13
onu, onu, onu uncle 5.2.2
oota palun please wait 6.4.14
Oota! Wait! (sing, informal) 3.4.8
ootama, ooda/ta, oota/n to wait 3.2.8 , 4.1.13, 6.4.14
Ootan sind! I'll be expecting you! 4.1.13
optimistlik, optimistliku, optimistlikku optimistic 12.1.6
oranž, oranži, oranži orange
osa/ühing, osa/ühingu, osa/ühingut private limited company
osalema, osale/da, osale/n to take part
oskama, osa/ta, oska/n to be able to, can
Oskan küll. I do indeed. 2.2.10
Oskar, Oskari, Oskarit Oskar (male name) 7.1.12
Ossa! Wow! 9.2.6
ostma, ost/a, osta/n to buy 6.2.2
ostsin I bought 8.3.2.
otse straight 7.3.9
otsima, otsi/da, otsi/n to search, to look for 10.2.2.
otsustama, otsusta/da, otsusta/n to decide 7.1.5
Ott, Oti, Otti Ott (male name)
paanika, paanika, paanikat panic 12.2.7
paanikas olema, paanikas ol/la, ole/n paanikas to be in panic 12.2.7
paar a couple 10.1.7.
paari minutiga in a few minutes 12.2.2
paari päeva pärast in few days time 11.2.11
paat, paadi, paati boat 9.3.6
paber , paberi, paberit paper
paber/tasku/rätikud, paber/tasku/rätikute, paber/tasku/rätikuid paper tissues
paberist made of paper
padi, padja, patja pillow 13.3.6
pagan, pagana, paganat devil 15.2.2
Pagan küll! Damn! 3.2.8
Pagan! Damn! 10.1.2.
pagar, pagari, pagarit baker 13.1.6
paha bad 3.1.8
Paha lugu! I'm sorry to hear that! (lit Bad story!) 3.1.8
Paide, Paide, Paidet Paide
paistes swollen
paistma, paist/a, paista/b to shine, to show
pakane, pakase, pakast frost, severe cold
pakaseline, pakaselise, pakaselist freezing
pakk, paki, pakki packet
pakkuma, pakku/da, paku/n to offer 4.3.2
pakkumine, pakkumise, pakkumist offer 15.1.10
paks, paksu, paksu thick, fat
palav, palava, palavat very hot
palavik, palaviku, palavikku fever 11.2.2
palga/päev, palga/päeva, palga/päeva payday 13.1.6
paljaks ajama, paljaks aja/da, aja/n paljaks to shave off 12.3.8
paljas, palja, paljast bald, naked 12.3.8
palju many, a lot of 3.4.10 , 5.2.2
palju sõnu lots of words 7.1.2
palju vanem much older 5.3.5
Palju õnne sünnipäevaks! Happy birthday! (lit Lots of luck fo birthday!) 3.4.10
Palju õnne! Congratulations! 16.1.2.
palk, palga, palka salary 13.1.6
palsam, palsami, palsamit conditioner 12.3. 12
paluma, palu/da, palu/n to ask for, to ask, to beg 6.4.10
palun please (also: I ask, beg) 1.4.4 , 1.5.8
Palun vabandust! I'm sorry! (lit I ask for forgiveness) 1.4.8
Palun ära tee niimoodi! Please don't do that! (lit Please don't do like that!) 1.3.10
Pane jope siia. Put your jacket here. 4.2.8
Pane midagi ilusamat! Put something nicer on! 9.3.10
panema, pan/na, pane/n to put 10.5.2.
pange mõlemaid put both 14.1.1.
pange seinale put on the wall (plural imperative) 7.3.2
pange silmad kinni close your eyes (plural imperative) 7.3.9
pank, panga, panka bank
pann, panni, panni frying pan
pann/koogid moosiga pancakes with jam 4.4.5
pann/kook, pann/koogi, pann/kooki pancake 4.4.5
paprika, paprika, paprikat bell pepper, paprika
paraad, paraadi, paraadi parade 16.1.12.
parandus, paranduse, parandust repair, amendment
paras, paraja, parajat fit, suitable, of the right size 8.2.12 , 8.4.10.
paras raha exact change 14.1.9
parem better, right 11.2.15
paremal pool on the right 15.2.16
paremale to the right 7.3.9
paremat kätt on the right hand side 15.2.2
pargi kõrval by the park, next to the park 4.1.2
Pariis, Pariisi, Pariisi Paris
parim, parima, parimat best 13.1.2
park, pargi, parki park 4.1.2
parkima, parki/da, pargi/n to park 10.4.6.
parkimine, parkimise, parkimist parking
parkimis/koht, parkimis/koha, parkimis/kohta parking spot 10.4.6.
partii, partii, partiid a set 14.2.7.
pats, patsi, patsi braid 12.2.2
patsient, patsiendi, patsienti patient 3.1.6
Paul, Pauli, Pauli Paul (male name) 15.2.2
pea, pea, pead head 3.1.8
pea/aegu almost 12.2.7
pea/põrutus, pea/põrutuse, pea/põrutust concussion 11.2.15
pea/valu, pea/valu, pea/valu headache
peaaegu almost 15.2.16
peal on, on top of 10.1.2.
peal/kiri, peal/kirja, peal/kirja title, headline 15.1.14
peale to the topp 10.5.2.
peale käima, peale käi/a, käi/n peale harrass, insist 15.1.10
peale sööki after meals 11.3.6
pean töötama I must work 7.2.7
peatus, peatuse, peatust stop, bus stop 15.2.2
peedi/salat, peedi/salati, peedi/salatit beetroot salad
peegel, peegli, peeglit mirror 10.1.2.
Peep, Peebu, Peepu Peep (male name) 2.1.2
peet, peedi, peeti beetroot
Peeter, Peetri, Peetrit Peeter (male name) 2.1.2
pehmeks keetma, pehmeks keet/a, keeda/n pehmeks to boil until tender 14.2.19
Peking, Pekingi, Pekingit Beijing
pere, pere, peret family 5.1.2
pere/arst, pere/arsti, pere/arsti General Practitioner 11.1.7
pere/arsti/keskus, pere/arsti/keskuse, pere/arsti/keskust General Practitioner's office 11.1.11
pere/konna/seis, pere/konna/seisu, pere/konna/seisu marital status
perearsti juures at the GP 11.3.12
perekonna/nimi, perekonna/nime, perekonna/nime surname, family name 2.3.8
pesema, pes/ta, pese/n to wash, to clean, to brush 6.4.2
pesin I washed 9.2.2
pesu, pesu, pesu bedclothes, underwear 13.1.2
pesu/masin, pesu/masina, pesu/masinat washing machine 10.1.12.
pesu/pood, pesu/poe, pesu/poodi lingerie shop 13.1.2
Peterburi, Peterburi, Peterburit St Petersburg
pidama, pida/da, pea/n to keep, to have to, must 10.4.6.
pidulik, piduliku, pidulikku formal, festive 8.1.6.
pigem rather 4.3.5
piim, piima, piima milk
piima-aed/vilja/supp, piima-aed/vilja/supi, piima-aed/vilja/suppi vegetable soup wih milk 14.2.12.
piiri/valvur, piiri/valvuri, piiri/valvurit border guard
pika/võitu a little too long
Pikas/saare, Pikas/saare, Pikas/saaret Pikassaare (Estonian place name)
pikk, pika, pikka long 6.4.19
pikka kasvu of tall height 12.2.2.
pildistama, pildista/da, pildista/n to take photos 7.1.5
pilet, pileti, piletit ticket 15.1.2
pileti/müüja, pileti/müüja, pileti/müüjat box office assistant 15.1.14
Pille, Pille, Pillet Pille (female name)
pilt, pildi, pilti picture 5.3.5
pilte tegema, pilte teh/a, tee/n pilte to take photos 9.2.6
pilv, pilve, pilve cloud 13.3.2
pilves cloudy 9.1.2
pilvine, pilvise, pilvist cloudy
PIN-kood, PIN-koodi, PIN-koodi PIN-code 4.4.2
pintsak, pintsaku, pintsakut blazer 8.3.2.
pipar, pipra, pipart pepper
Piret, Pireti, Piretit Piret (female name) 1.6.10
pirukas, piruka, pirukat pie 6.2.6
pits, pitsi, pitsi shot
pitsa , pitsa, pitsat pizza
pitsa/tainas, pitsa/taina, pitsa/tainast pizza dough 14.2.2.
plaan, plaani, plaani plan 4.1.13
plaaster, plaastri, plaastrit plaster
plakat, plakati, plakatit poster
plast/mass, plast/massi, plast/massi plastic 10.2.12
plast/massist made of plastic 10.2.12
plats, platsi, platsi square
plekk, pleki, plekki stain 8.4.14.
pliit, pliidi, pliiti cooking stove, cooking range 10.1.12.
ploom , ploomi, ploomi plum 6.2.2
ploomi/mahl, ploomi/mahla, ploomi/mahla plum juice 6.2.2
pluss, plussi, plussi plus 9.1.2
pluus, pluusi, pluusi blouse 8.4.14.
poeg, poja, poega son 4.1.13
poes in the shop 7.3.2
poes käima, poes käi/a, käi/n poes to go shopping 6.4.2
poiss, poisi, poissi boy 5.1.9
poiss-sõber , poiss-sõbra, poiss-sõpra boyfriend
poja pärast because of (my) son 11.1.7
pole do not, does not, don’t, doesn’t, haven’t, have not 13.1.11
pole = ei ole negative of the verb "olema"
Pole hullu! It's OK! (lit Nothing crazy!) 1.4.12
Pole ka ime! I'm not surprised! (lit It's not a miracle!) 6.4.19
Pole midagi! It's OK. 1.4.8
pole mõtet no point 10.5.2.
Pole paha! Not bad!
pole päris see that's not quite the same 13.2.2
Pole tänu väärt! Don't mention it! (lit not worth to thank) 1.4.4
pole vaja don't need, no need 10.1.7.
Pole viga! It's OK! (lit No problem!) 1.5.10
Pole vist vaja jah. Probably don't need to. 9.3.10
poliitik, poliitiku, poliitikut politician 16.1.12.
polikliinik, polikliiniku, polikliinikut polyclinic
politseinik, politseiniku, politseinikku policeman
pood, poe, poodi shop 6.4.2
pool, poole, poolt half 1.6.6
pool seitse half past six (lit half towards seven) 1.6.6
pool tundi half an hour 7.3.2
pool/vend, pool/venna, pool/venda half-brother, step-brother 5.3.5
pool/vennad half-brothers, step-brothers 5.3.5
Poola , Poola, Poolat Poland
poola keel, poola keele, poola keelt Polish
poolakas, poolaka, poolakat Polish
poole lühemaks half the length 12.3. 12
poole tunni pärast in half an hour 8.4.10
poole/aastane, poole/aastase, poole/aastast half a year old 7.1.9
poolteist kilo a kilo and a half 14.1.1.
pop/staar, pop/staari, pop/staari pop-star 6.4.2
porgand, porgandi, porgandit carrot 6.2.6
porgandi/pirukas, porgandi/piruka, porgandi/pirukat carrot pie 6.2.6
porgandi/salat, porgandi/salati, porgandi/salatit carrot salad
post/kast, post/kasti, post/kasti mailbox 15.2.16
pott, poti, potti saucepan
praadige fry (plural imperative) 7.3.5
praadima, praadi/da, prae/n to fry 7.3.5
praegu now, at the moment 3.2.2. , 4.1.9., 5.2.11.
praktiline, praktilise, praktilist practical 16.1.2.
prantslane, prantslase, prantslast French(man)/French(woman)
Prantsus/maa, Prantsus/maa, Prantsus/maad France
prantsuse keel, prantsuse keele, prantsuse keelt French
preili, preili, preilit young lady
president, presidendi, presidenti president 16.1.12.
prilli/pood, prilli/poe, prilli/poodi opticians
prillid spectacles 11.2.2
prillidega with glasses 12.2.2.
printsess, printsessi, printsessi princess 12.2.12
probleem, probleemi, probleemi problem 8.4.14.
professor, professori, professorit professor
profiil, profiili, profiili profile 12.1.12
programm, programmi, programmi programme 13.3.6
proovi/kabiin, proovi/kabiini, proovi/kabiini fitting room 8.1.6.
proovima, proovi/da, proovi/n to try 8.2.2.
proua, proua, prouat madam, missis
pruun, pruuni, pruuni brown
Pssst! Hush! 16.1.12.
pudel, pudeli, pudelit bottle 4.2.8
pudel mineraal/vett a bottle of mineral water 4.4.2
pudel veini a bottle of wine 4.2.8
puder, pudru, putru porridge 6.1.6
puhas, puhta, puhast clean 11.2.11
puhastama, puhasta/da, puhasta/n to clean 8.4.14.
puhastus, puhastuse, puhastust cleaners 8.4.7.
puhkama, puha/ta, puhka/n to rest 7.1.5
puhkus, puhkuse, puhkust holiday, vacation 13.1.6
puhtaks pesema, puhtaks pes/ta, pese/n puhtaks to wash clean 14.2.19
puhuma, puhu/da, puhu/b to blow 9.1.2
puies/tee, puies/tee, puies/teed road, avenue 3.3.6
pulmad wedding 16.1.2.
puna/pea, puna/pea, puna/pead redhead 12.3.2.
punane, punase, punast red 3.4.2
purk, purgi, purki jar 4.2.5
purk mett a jar of honey 4.2.5
puu , puu, puud wood, timber, tree
puuder, puudri, puudrit powder
puus, puusa, puusa hip
puust made of wood
der, dra, põtra moose 2.4.4
põhi, põhja, põhja north
põhi/mõtteliselt in principle 14.2.12.
põhiline, põhilise, põhilist main, most important 13.2.2
põhja/tuul, põhja/tuule, põhja/tuult northern wind 9.1.2
Põhja-Eesti, Põhja-Eesti, Põhja-Eestit northern Estonia 9.1.17
ld, llu, põldu field 15.2.16
põlema pane/ma, põlema pan/na, pane/n põlema to switch on (the light) 13.3.6
põletik, põletiku, põletikku infection 11.2.2
põlv, põlve, põlve knee
Põlva, Põlva, Põlvat Põlva (Estonian place name)
Põlva/maa, Põlva/maa, Põlva/maad Põlva County
põnev, põneva, põnevat exciting 5.3.5
põrand, põranda, põrandat floor 10.1.12.
sk, se, põske cheek
päev, päeva, päeva day
päeval during the day 9.1.17
päevitama, päevita/da, päevita/n to sunbathe 7.1.5
pähe panema, pähe pan/na, pane/n pähe to put on (the head) 9.3.6
pähe õppima, pähe õppi/da, õpi/n pähe to learn by heart 16.1.2.
pähkel, pähkli, pähklit nut
päike(ne), päikese, päikest sun
päikese käes in the sun 12.3.8
päikese/paisteline, päikese/paistelise, päikese/paistelist sunny 9.1.12
päikese/prillid sunglasses
päka/pikk, päka/piku, päka/pikku Santa's helper 16.1.2.
pärast later, afterwards 6.3.2
pärast seda after that 15.2.23
pärast/lõuna, pärast/lõuna, pärast/lõunat afternoon
Päris head jah! Quite nice indeed! 14.1.1.
päris heas korras in quite good condition 10.2.2.
päris ilus quite pretty 12.3. 12
päris ise by yourself 10.3.6
päris tore quite a nice 12.1.6
pärit olema, pärit ol/la, ole/n pärit to come from 5.2.11
pärm, pärmi, pärmi yeast 14.1.15
pärnakas, pärnaka, pärnakat inhabitant of Pärnu
Pärnu, Pärnu, Pärnut Pärnu (Estonian place name)
Pärnu/maa, Pärnu/maa, Pärnu/maad Pärnu County
päts, pätsi, pätsi loaf 13.1.6
pöörama, pööra/ta, pööra/n to turn 15.2.2
püha, püha, püha holiday 13.1.6
püha/päev, püha/päeva, püha/päeva Sunday
Pühapäevani! Till Sunday!
püksid, pükste, pükse trousers 8.4.2.
püsima, püsi/da, püsi/b to stay 9.1.12
raadio , raadio, raadiot radio 6.4.2
raadiot kuulama, raadiot kuula/ta, kuula/n raadiot to listen to the radio 6.4.2
raamat, raamatu, raamatut book 3.4.4
raamatu/pidaja, raamatu/pidaja, raamatu/pidajat book-keeper 5.4.5
raamatu/pidajana as book-keeper 5.4.5
raamatu/pood, raamatu/poe, raamatu/poodi book shop
raamatut lugema, raamatut luge/da, loe/n raamatut to read a book 7.1.5
rada, raja, rada track
radiaator, radiaatori, radiaatorit radiator 13.3.6
Rae/koja plats, Rae/koja platsi, Rae/koja platsi Rathaus square
rahe, rahe, rahet hail
rahulik, rahuliku, rahulikku peaceful 12.1.12
rahulikult slowly, peacefully 7.3.9
rahutu, rahutu, rahutut restless 12.1.12
rahvas, rahva, rahvast people, nation, folk 16.1.12.
Rakvere, Rakvere, Rakveret Rakvere (Estonian place name)
rand, ranna, randa beach 7.1.5
rannas on the beach 7.1.5
Rannu, Rannu, Rannut Rannu (Estonian place name)
Rapla, Rapla, Raplat Rapla
Rapla/maa, Rapla/maa, Rapla/maad Rapla County
raske, raske, rasket difficult, hard 8.4.14.
ratas, ratta, ratast bike, bicycle, wheel 7.1.5
rattaga sõitma, rattaga sõit/a, sõida/n rattaga to cycle 6.4.6
raud/tee, raud/tee, raud/teed railway
raud/tee/jaam, raud/tee/jaama, raud/tee/jaama railway station
Raul, Rauli, Rauli Raul (male name) 3.2.10
ravim, ravimi, ravimit medicine 11.2.2
ravima, ravi/da, ravi/n to cure 11.2.2
rebane, rebase, rebast fox 2.1.8
redis, redise, redist radish
redise/salat, redise/salati, redise/salatit radish salad
reede, reede, reedet Friday
reede õhtul Friday evening 4.1.2, 6.4.6.
reedeks by Friday 8.4.14.
Reedeni! Till Friday!
reedeti on Fridays 6.4.6
Reet, Reeda, Reeta Reet (female name)
registratuuri/töötaja, registratuuri/töötaja, registratuuri/töötajat receptionist 11.1.2
Reili, Reili, Reilit Reili (female name)
reis, reisi, reisi trip 9.2.6
reisi/saatja, reisi/saatja, reisi/saatjat conductor 1.6.8
reisija, reisija, reisijat passenger 1.6.8
reisima, reisi/da, reisi/n to travel 7.2.10
remonditud renovated
remont, remondi, remonti repairment 13.3.6
remonti tegema, remonti teh/a, tee/n remonti to renovate, to fix, to repair 10.4.2
remontima, remonti/da, remondi/n to fix, to repair 7.2.2
remontimata not renovated, in need of renovation 10.2.7.
renoveerima, renoveeri/da, renoveeri/n not renovated 10.2.2.
renoveerimata not renovated, in need of renovation
renoveeritud renovated 10.2.2.
restoran, restorani, restorani restaurant
restorani minna to go to a restaurant 7.1.12
retsept, retsepti, retsepti prescription, recipie 11.2.2
retuusid leggings 9.3.2
rida, rea, rida row 15.1.14
Riho, Riho, Rihot Riho (male name)
Riia, Riia, Riiat Riga
riide/puu, riide/puu, riide/puud coathanger 10.1.7.
riidesse panema, riidesse pan/na, pane/n riidesse to put one's clothes on 11.2.11
riidest made of fabric
riidest lahti võtma, riidest lahti võt/ta, võta/n riidest lahti to take one's clothes off 11.2.11
riie, riide, riiet fabrick, cloth
riigi/mets, riigi/metsa, riigi/metsa state forest
riiklik, riikliku, riiklikku national, state 13.1.6
riiklikel pühadel on bank holidays 13.1.6
Riin, Riinu, Riinu Riin (female name) 12.2.12
Riina, Riina, Riinat Riina (female name)
riiul, riiuli, riiulit shelf 10.1.2.
riivitud grated 14.2.7.
rikkis broken 13.3.2
rind, rinna, rinda chest, breast
ringi vaatama, ringi vaada/ta, vaata/n ringi to look around 8.2.7.
ristmik, ristmiku, ristmikku crossing 15.2.2
roheline, rohelise, rohelist green
roheliste silmadega with green eyes 12.2.12
rohkem more, over, further 11.2.15
rohkem kui more than 7.3.2
Romeo, Romeo, Romeot Romeo (male name)
rong, rongi, rongi train 6.3.8
rongiga sõitma to travel by train 6.3.8
Rooma, Rooma, Roomat Rome
Roomas/saare, Roomas/saare, Roomas/saaret Roomassaare (Estonian place name)
Roomeo, Roomeo, Roomeot Roomeo (male name)
roos, roosi, roosi rose 3.4.2
roosa , roosa, roosat pink
Rootsist from Sweden 5.2.11
rosin, rosina, rosinat raisin
rull/uisk, rull/uisu, rull/uisku rollerskate 7.1.12
rull/uiskudega sõitma, rull/uiskudega sõit/a, sõida/n rull/uiskudega to rollerskate 7.1.12
rullima, rulli/da, rulli/n to roll 14.2.7.
rumal, rumala, rumalat stupid, dumb
Ruslan, Ruslani, Ruslani Ruslan (male name) 12.2.2
Ruth, Ruthi, Ruthi Ruth (female name)
ruttu fast, soon 15.1.6
ruuduline, ruudulise, ruudulist checkered
ruut/meeter, ruut/meetri, ruut/meetrit square meter 10.2.2.
rõdu, rõdu, rõdu balcony
rõõmus, rõõmsa, rõõmsat happy, cheerful 12.1.12
rätik, rätiku, rätikut headscarf
räägin I speak 2.2.2
Räägin küll. Yes I do. (lit I speak, yes.) 2.2.2
rääkige speak (plural imperative) 7.3.2
rääkima, rääki/da, räägi/n to speak
röntgen, röntgeni, röntgenit x-ray 11.2.15
röster, rösteri, rösterit toaster 10.1.12.
rüütel, rüütli, rüütlit knight
sa you (singular) 2.2.4
sa (sina), su (sinu), sind you (singular)
Sa ei pea midagi tegema. You don't need to do anything. 7.2.10
Sa oled kolm/kümmend viis. You are thirty five. 5.3.2
saab tehtud will do 12.3. 12
saabas, saapa, saabast boot
Saage tuttavaks! Please get acquainted! 2.1.4
saama, saa/da, saa/n to be allowed to, can,could 10.4.2
saame otsustada we can decide 7.1.5
saan aru I understand 2.2.8
Saan ikka. Yes, I can. 8.4.2.
saar, saare, saart island 9.1.7
Saare/maa, Saare/maa, Saare/maad island of Saaremaa, Saaremaa County
saarlane, saarlase, saarlast inhabitant of the island of Saaremaa
saartel on the islands 9.1.7
saatma, saat/a, saada/n to send 11.2.15
sada, saja, sada, sadat hundred
sadam, sadama, sadamat harbour
sadama, sada/da, saja/b to rain, to fall 9.1.7
sadu, saju, sadu rain, downfall 9.1.17
sageli often 5.1.9
sahtel, sahtli, sahtlit drawer 10.1.12.
sai, saia, saia bread (made of wheat)
saia/kuivik, saia/kuiviku, saia/kuivikut crouton 14.2.12.
saia/vabrik, saia/vabriku, saia/vabrikut bakery 13.1.6
sain külma I caught cold 9.2.6
saja/eurone, saja/eurose, saja/eurost hundred euro note
sajab lund it's snowing 9.1.7
Saksa/maa , Saksa/maa, Saksa/maad Germany
sakslane, sakslase, sakslast German
sale, saleda, saledat slim, slender
sall, salli, salli scarf
salong, salongi, salongi salon 13.2.9
salv, salvi, salvi balm
sama, sama, sama same 2.1.4
sama vana kui mina the same age as me 5.3.2
sama/sugune, sama/suguse, sama/sugust identical 5.2.8
Samad sõnad! Nice to meet you too! (lit [The same words!) 2.1.4
samal ajal at the same time 10.3.2
samas toonis of the same colour 8.2.7.
sanatoorium, sanatooriumi, sanatooriumit sanatorium
Sander, Sandri, Sandrit Sander (male name) 5.4.5
Saša, Saša, Sašat Saša (male name)
saun, sauna, sauna sauna 9.2.2
saunas käima, saunas käi/a, käi/n saunas to go to sauna 16.1.19.
seal there 5.1.9
seal/hulgas including
seal/pool over there 8.1.6.
seanss, seansi, seanssi show (inthe cinema) 15.1.14
sedel , sedeli, sedelit piece of paper, label 7.3.2
sedelitele on pieces of paper 7.3.2
see, selle, seda this, it 2.1.2 , 3.4.6
See ei võta kaua aega. It won’t take long. 11.2.15
see kaks nädalat these two weeks 9.2.6
See oleks küll tore! That would be great! 9.3.13
See oli nali. Just joking. (lit This was a joke.) 6.3.5
See on kõik. That's all. 4.4.5
See teeb kokku ... That comes to a total…; This makes... 4.4.8
see tähendab i.e.
see/järel after that 15.2.23
see/kord this time
see/sama, selle/sama, seda/sama this one 15.1.14
seelik, seeliku, seelikut skirt 8.4.10.
seen, seene, seent mushroom
seene/salat, seene/salati, seene/salatit mushroom salad
seenele minema, seenele min/na, lähe/n seenele to go picking mushrooms
seep, seebi, seepi soap
sees in, inside 10.1.7.
segama, sega/da, sega/n to mix 14.2.2.
segi minema, segi min/na, lähe/b segi to confuse, to mix 13.3.6
sein, seina, seina wall 7.3.2
seitse, seitsme, seitset seven 1.6.4
seitse/kümmend, seitsme/kümne, seitset/kümmend seventy
seitse/sada, seitsme/saja, seitset/sada seven hundred
seitse/teist, seitsme/teist/kümne, seitset/teist/kümmet seventeen
seitsmekesi seven of us together
seitsmes, seitsmenda, seitsmendat seventh
sekretär, sekretäri, sekretäri secretary 3.2.8
sekund, sekundi, sekundit second 9.1.2
sel aastal this year 7.2.10
sel nädalal this week 6.4.6
seletama, seleta/da, seleta/n to explain 15.2.23
selg, selja, selga back
selga panema, selga pan/na, pane/n selga to put on (the back) 9.3.6
selge, selge, selget clear, cloudless 9.1.12
selgeks õpetama, selgeks õpeta/da, õpeta/n selgeks to teach 13.2.2
selguma, selgu/da, selgu/b to turn out 12.2.7
selle uue hotelli vastas opposite the new hotel 4.1.9
sellegi/poolest anyway 15.2.23
sellel ekskursioonil on this excursion 7.1.5
selles kollases majas in this yellow house 4.1.6
selline, sellise, sellist this kind 6.2.11
seminar, seminari, seminari seminar
sent, sendi, senti cent 4.4.2
senti/meeter, senti/meetri, senti/meetrit centimetre 12.3.2.
september, septembri, septembrit September
Sergei, Sergei, Sergeid Sergei (male name) 7.1.2
seriaal, seriaali, seriaali serial, TV show
Serjoža, Serjoža, Serjožat Serjoža (male name) 7.1.2
serveerima, serveeri/da, serveeri/n to serve 14.2.12.
sest because 7.2.10
sh (seal/hulgas) incl.
sibul, sibula, sibulat onion
side, sideme, sidet bandage
sidrun, sidruni, sidrunit lemon
signalisatsiooni, signalisatsiooni, signalisatsiooni alarm 10.3.9
sihvka, sihvka, sihvkat sunflower seed
siia here 1.4.2
siili/soeng, siili/soengu, siili/soengut buzz cut
Siim, Siimu, Siimu Siim (male name)
siin here 3.2.4
Siin majas või? In this house, I assume? 3.3.4
siin on kirjas it's written here 8.4.7
siin/samas right here 15.2.23
Siiri, Siiri, Siirit Siiri (female name)
siis then 1.3.4
siit from here 11.2.15
sild, silla, silda bridge 15.2.16
Silla/mäe , Silla/mäe, Silla/mäed Sillamäe (Estonian place name) 3.2.8
Silla/mäel in Sillamäe 3.2.8
silm, silma, silma eye 7.3.9
silma/arst, silma/arsti, silma/arsti eye doctor 11.1.2
silma/pilk, silma/pilgu, silma/pilku instantly, at once 15.2.2
silma/tilgad, silma/tilkade, silma/tilkasid eye drops 11.3.2
silmaarsti juurde to the eye doctor 11.1.2
sina you (singular) 2.2.6
sina (sa), sinu (su), sind you (singular)
sinep, sinepi, sinepit mustard
singi/pitsa, singi/pitsa, singi/pitsat ham pizza 14.2.2.
sinine, sinise, sinist blue
siniste silmadega with blue eyes 12.2.12
sink, singi, sinki ham 6.1.2
sinna there 8.1.10.
sinu your, yours 2.3.4
Sinu terviseks! Cheers! (lit To your health!) 4.3.8
sinuga with you (sing) 6.3.8
sinule (sulle) to you, for you (sing)
Siret, Sireti, Siretit Siret (female name)
sirge, sirge, sirget straight
Sirje, Sirje, Sirjet Sirje (female name) 3.4.10
sisse astuma, sisse astu/da, astu/n sisse to come in, to step in 4.2.5
sisse hingama, sisse hinga/ta, hinga/n sisse to breathe in 11.2.11
sisse kolima, sisse koli/da, koli/n sisse to move in 10.4.2
sisse lülitama, sisse lülita/da, lülita/n sisse to swith on 13.3.2
sisse magama, sisse maga/da, maga/n sisse to sleep in 15.2.2
sisse minema, sisse min/na, lähe/n sisse to go in 10.2.12
sisse tulema, sisse tul/la, tule/n sisse to come in 4.2.2
sisse/käik, sisse/käigu, sisse/käiku entrance 8.1.10.
sisse/pääs, sisse/pääsu, sisse/pääsu entrance
sisustus, sisustuse, sisustust furnishing 13.2.9
sobima, sobi/da, sobi/n to suit, to fit 6.2.11
soe, sooja, sooja warm 8.1.6.
soeng, soengu, soengut hairdo, hairstyle 12.3.2.
sokk, soki, sokki sock
solaarium , solaariumi, solaariumi solarium 6.4.2
solaariumis käima, solaariumis käi/a, käi/n solaariumis to go to the solarium 6.4.2
soodne, soodsa, soodsat favorable 14.1.9
soodustus, soodustuse, soodustust perk, advantage 13.1.11
sooja on … the (plus) temperature is… 9.1.12
sool, soola, soola salt 6.1.6
soolane, soolase, soolast savoury, salty 6.2.6
Soome, Soome, Soomet Finland 3.2.4
soome keel, soome keele, soome keelt Finnish
Soomes in Finland 3.2.4
soomlane, soomlase, soomlast Finn
soovima, soovi/da, soovi/n to wish, to want 3.4.2 , 4.3.11
Soovite? Would you like some? (lit you (pl, formal) wish?) 3.4.2
soovitus, soovituse, soovitust suggestion 7.3.2
sort, sordi, sorti sort 14.1.9
sotsiaal/minister, sotsiaal/ministri, sotsiaal/ministrit Minister of Social Affairs 16.1.12.
spaa, spaa, spaad spa 10.2.2.
spordi/pood, spordi/poe, spordi/poodi sportswear shop 8.1.2.
spordi/saal, spordi/saali, spordi/saali gym 13.1.11
sportlik, sportliku, sportlikku sporty 12.1.12
st (see tähendab) i.e.
su your, yours 2.3.4
sugu, soo, sugu gender
suhelge communicate (plural imperative) 7.3.2
suhkur, suhkru, suhkrut sugar
suhtlema, suhel/da, suhtle/n to communicate 7.2.14
suhtumine, suhtumise, suhtumist attitude 13.2.2
suitsetama, suitseta/da, suitseta/n to smoke 10.4.2
suitsetamine, suitsetamise, suitsetamist smoking 10.4.2
suitsu/nurk, suitsu/nurga, suitsu/nurka smoking area 10.4.2
sukk/püksid tights
sul on you (sing) have 4.1.6, , 5.1.2.
Sul on kõht tühi. You are hungry. 6.2.6
sula, sula, sula thaw
sula/raha, sula/raha, sula/raha cash 15.1.14
sulatatud melted 14.2.12.
sulgema, sulge/da, sulge/n to close 8.4.14.
sulle for you 4.2.2
sulle (sinule) to you, for you (sing)
super/market, super/marketi, super/marketit supermarket
supi/lusika/täis, supi/lusika/täie, supi/lusika/täit tablespoonful
supp, supi, suppi soup 14.2.12.
surnud dead 5.1.9
Susan, Susani, Susanit Susan (female name) 5.2.11
suss, sussi, sussi slipper 4.2.5
sussid slippers 4.2.5
suu, suu, suud mouth
suunal in direction 15.2.9
suund, suuna, suunda direction 15.2.9
suur, suure, suurt big 1.5.4 , 5.1.2.
Suur tänu! Thank you very much! (lit Big thank you!) 1.5.4
suure/võitu a little too big
suurepärane, suurepärase, suurepärast wonderful
suurepäraselt wonderfully 3.1.6
suurim, suurima, suurimat biggest 13.1.6
suusa/keskus, suusa/keskuse, suusa/keskust ski centre 15.2.2
suusa/matk, suusa/matka, suusa/matka skking trip
suusatama, suusata/da, suusata/n to ski 15.2.2
suusk, suusa, suuska ski 15.2.2
suve/riided, suve/riiete, suve/riideid summer clothes 8.1.2.
suvel in the summer 5.1.6
suvi, suve, suve summer 5.1.9
suvila, suvila, suvilat summer-house 6.3.5
suvilasse to the summer-house 6.3.5
ber, bra, sõpra friend
sõbralik, sõbraliku, sõbralikku friendly 12.1.6
sõel, sõela, sõela sieve
sõidame rongiga we travel by train 6.3.8
sõime we ate 9.2.2
sõite you (plural) ate 9.2.2
sõitma, sõit/a, sõida/n to travel, to go, to ride 6.3.8
sõitsin I drove 10.3.9
sõltuma, sõltu/da, sõltu/n to depend 13.1.11
sõna, sõna, sõna word 2.1.4
sõna/raamat, sõna/raamatu, sõna/raamatut dictionary 10.5.2.
sõprus , sõpruse, sõprust friendship 3.3.6
Sõpruse puies/tee Sõpruse Road 3.3.6
sõrm, sõrme, sõrme finger
sõrmus, sõrmuse, sõrmust ring
sõstar, sõstra, sõstart currant 14.1.9
sõtkuma, sõtku/da, sõtku/n to knead 14.2.2.
särk, särgi, särki shirt
Söö! Eat! (sing, informal) 1.4.12
söödav, söödava, söödavat edible
söök, söögi, sööki food, meal 4.1.13
sööma, süü/a, söö/n to eat
sööma minema, sööma min/na, lähe/n sööma to go to eat, to go to get some food 6.4.14
süda, südame, südant heart 11.2.2
sült, süldi, sülti jellied meat
sümpaatne, sümpaatse, sümpaatset attractive, nice 5.1.6
ndima, sündi/da, nni/n be born 10.3.2
sündisin I was born 10.3.2
sünni/märk, sünni/märgi, sünni/märki birth mark
sünni/päev, sünni/päeva, sünni/päeva birthday 3.4.10 , 16.1.2.
sünni/päeva/tort, sünni/päeva/tordi, sünni/päeva/torti birthday cake 6.2.11
sünnitus/maja, sünnitus/maja, sünnitus/maja maternity ward
süst, süsti, süsti injection 11.2.15
süüa andma, süüa and/a, anna/n süüa to feed, to give food 10.3.9
süüa tege/ma, süüa teh/a, tee/n süüa to cook food 7.1.2
šampoon, šampooni, šampooni shampoo
šampus, šampuse, šampust champagne
šeff, šefi, šeffi cool 15.1.10
šokolaad, šokolaadi, šokolaadi chocolate 1.4.12
šokolaadi/allergia, šokolaadi/allergia, šokolaadi/allergiat chocolate allergy 11.2.7
šokolaadi/komm, šokolaadi/kommi, šokolaadi/kommi chocolate candy 11.2.7
šokolaadi/kook, šokolaadi/koogi, šokolaadi/kooki chocolate cake 6.2.6
šoppama, šopa/ta, šoppa/n to go shopping 9.3.13
zoo/pood, zoo/poe, zoo/poodi pet shop
ta (tema), ta (tema), teda he, she
Ta ei ole teadvusel. He/She is not conscious 11.1.16
ta on … aastat vana he/she is …years old 5.3.2
ta on minust … aastat vanem He/She is … years older than me 5.3.5
Taaniel, Taanieli, Taanielit Taaniel (male name)
taastus/ravi/keskus, taastus/ravi/keskuse, taastus/ravi/keskust rehabilitation centre
tablett, tableti, tabletti tablet, pill 11.3.2
taburet, tabureti, taburetti stool 10.1.2.
taevas, taeva, taevast sky
taga behind 4.1.6
taga/pool rear, back 15.1.14
tagant from behind 12.3.2.
tagasi andma, tagasi and/a, anna/n tagasi to give back (change) 14.1.1.
tagasi keerama, tagasi keera/ta, keera/n tagasi to turn back
tagasi pöörama, tagasi pööra/ta, pööra/n tagasi to turn back
tagasi tulema, tagasi tul/la, tule/n tagasi to come back, to return 11.2.2
tagasi/hoidlik, tagasi/hoidliku, tagasi/hoidlikku discreet 8.3.7.
tagasi/hoidlikumat more discreet 8.3.7
tagumik, tagumiku, tagumikku bottom
taha behind 10.5.2.
Tahad juua? Would you like to drink? 9.2.6
tahtma, taht/a, taha/n to want, to wish 4.3.5
tahtsin I wanted 10.3.6
tahvel, tahvli, tahvlit bar
Tai, Tai, Taid Thailand 13.2.9
taime/laat, taime/laada, taime/laata fair for plants
taime/toitlane, taime/toitlase, taime/toitlast vegetarian 6.1.2
tainas, taina, tainast dough 14.2.2.
takso, takso, taksot taxi 6.4.2
takso/juhina as taxi driver 5.4.8
takso/juht, takso/juhi, takso/juhti taxi driver 3.3.6 , 5.4.8.
taksoga by taxi 6.4.2
tal (temal) on he/she has
tal on he/she has 5.1.6
taldrik, taldriku, taldrikut plate
talle (temale) to him/her, for him/her
tallinlane, tallinlase, tallinlast inhabitant of Tallinn
Tallinn , Tallinna, Tallinna Tallinn 3.2.2.
Tallinnas in Tallinn 3.2.2.
talunik, taluniku, talunikku farmer
talve/jope, talve/jope, talve/jopet winter jacket 8.2.2.
Tamara, Tamara, Tamarat Tamara (female name) 7.1.2
Tanel, Taneli, Tanelit Tanel (male name)
tank, tanki, tanki tank 16.1.12.
tantsima, tantsi/da, tantsi/n to dance 7.1.9
tantsu/saade, tantsu/saate, tantsu/saadet dance show 12.3.2.
tark, targa, tarka clever, smart 12.1.12
Tarmo, Tarmo, Tarmot Tarmo (male name)
tartlane, tartlase, tartlast inhabitant of Tartu
Tartu, Tartu, Tartut Tartu (Estonian place name)
Tartu/maa, Tartu/maa, Tartu/maad Tartu County
Tasa! Be quiet! 16.1.12.
tass, tassi, tassi cup 4.4.5
tass kohvi a cup of coffee 4.4.8
tass rohelist teed a cup of green tea 4.4.5
tasuta free of charge 10.4.6.
tavaline, tavalise, tavalist typical, ordinary, usual 6.4.2
tavaliselt usually 6.3.5
te (teie), te (teie), teid you (plural) 2.2.2
tead küll you know 10.3.2
teada andma, teada and/a, anna/n teada to let someone know 13.2.9
teadlane, teadlase, teadlast scientist
teadma, tead/a, tea/n to know 4.1.2
teadvusel concious 11.1.16
teatama, teata/da, teata/n to inform
teater, teatri, teatrit theatre
tedre/tähn, tedre/tähni, tedre/tähni freckle
tee, tee, teed tea, also: road, path 3.3.8., 4.3.2
tee peal on the road 9.2.2
tee/lusika/täis, tee/lusika/täie, tee/lusika/täit teaspoonful
tee/lusikas, tee/lusika, tee/lusikat teaspoon
Teele, Teele, Teelet Teele (female name) 3.2.10
Teeme nii! Alright! (lit Let's do like that.) 4.1.6
Teet, Teedu, Teetu Teet (male name)
tegelema, tegele/da, tegele/n to deal with, to be engaged in 12.2.2
tegelikult actually, as a matter of fact 8.4.14.
tegema, teh/a, tee/n to do 4.1.9.
tegime we did 9.2.2
tegin pilte I took photographs 9.2.6
tegin teed I made tea 9.2.6
tegite you(plural) did 9.2.2
teha meeldiks would like to do 7.1.5
tehase/tööline, tehase/töölise, tehase/töölist factory labourer
teie (te), teie (te), teid you (plural)
Teil on õigus. You are right. 5.2.11
teile for you, to you (pl, formal) 4.4.2
teine, teise, teist other, second 4.1.13
teised others 16.1.19.
teised plaanid other plans 4.1.13
teisi/päev, teisi/päeva, teisi/päeva Tuesday
teisi/päeval on Tuesday 6.4.6
teisi/päeviti on Tuesdays 6.4.10
Teisipäevani! Till Tuesday!
tekk, teki, tekki blanket, quilt 13.3.6
teksad jeans 9.3.6
tekst, teksti, teksti text 7.3.2
tel (telefon) telephone
telefon , telefoni, telefoni phone 7.2.14
telefoni/number, telefoni/numbri, telefoni/numbrit phone number
telefoniga rääkima, telefoniga rääki/da, räägi/n telefoniga to speak on the phone 6.4.2
telekas, teleka, telekat TV (slang) 16.1.12.
televiisor , televiisori, televiisorit TV 7.1.2
televiisorit vaatama, televiisorit vaada/ta, vaata/n televiisorit to watch TV 7.1.2
teller, telleri, tellerit teller 1.3.6
tema (ta), tema (ta), teda he, she 2.1.2
tema asemel on his/her behalf 11.1.11
temal (tal) on he/she has
Temal ei ole Eestis tööd. He/She doesn't have job in Estonia. 5.4.5
temale (talle) to him/her, for him/her
temperatuur, temperatuuri, temperatuuri temperature 9.1.12
Tere hommikust! Good morning! (lit Hello morning!) 1.2.2
Tere päevast! Good afternoon! (lit Hello day!) 1.2.6
Tere tulemast! Welcome! 4.2.5
Tere õhtust! Good evening! (lit Hello evening!) 1.2.8
Tere! Hello! 1.2.4
Tere-tere! Hello there! (lit hello-hello) 1.2.6
Terje, Terje, Terjet Terje (female name) 12.2.2
terve healthy
terveks saama, terveks saa/da, saa/n terveks to get well 11.2.7
tervis, tervise, tervist health
Terviseks! Cheers! 4.3.8
Tervist! Hello! 15.1.14
Tervitades with greetings
tihti often 13.2.9
Tiia, Tiia, Tiiat Tiia (female name) 2.3.2
Tiina, Tiina, Tiinat Tiina (female name) 2.1.2
Tiit, Tiidu, Tiitu Tiit (male name)
Tiiu, Tiiu, Tiiut Tiiu (female name)
till, tilli, tilli dillweed 14.2.12.
tingima, tingi/da, tingi/n to bargain the price 10.4.2
tingimus, tingimuse, tingimust condition 13.2.2
tita, tita, titat baby 7.2.7
toa/naaber, toa/naabri, toa/naabrit room-mate 10.1.2.
Tohoh! Oho! 3.3.4
tohtima, tohti/da, tohi/n to be allowed to, may 11.2.2
toidu/pood, toidu/poe, toidu/poodi grocery
Toila, Toila, Toilat Toila 10.2.2.
toimuma, toimu/da, toimu/b to take place 13.2.9
Tokyo, Tokyo, Tokyot Tokyo
tolmu/imeja, tolmu/imeja, tolmu/imejat vacuum cleaner 10.1.12.
tomat, tomati, tomatit tomato
tomati/salat, tomati/salati, tomati/salatit tomato salad
tool, tooli, tooli chair 10.1.2.
tooma, tuu/a, too/n to bring 8.3.2.
Toomas, Toomase, Toomast Toomas (male name) 5.2.8
toon, tooni, tooni shade, colouring 8.2.7.
tops, topsi, topsi plastic cup
tore, toreda, toredat nice, great 5.1.2
Tore! Great! 4.1.2
torm, tormi, tormi storm
tormine, tormise, tormist stormy
tort, tordi, torti festive cake 6.2.11
tossud sneakers, running shoes 9.3.6
traditsioon, traditsiooni, traditsiooni tradition 16.1.19.
tramm, trammi, trammi tram
traumatoloog, traumatoloogi, traumatoloogi traumatologist
treener, treeneri, treenerit coach
trenn, trenni, trenni workout 6.3.2
trepi/koda, trepi/koja, trepi/koda stairway, staircase 10.2.12
trepp, trepi, treppi stairs 8.1.10.
triibuline, triibulise, triibulist stripy 8.3.7.
triik/raud, triik/raua, triik/rauda iron 10.1.12.
Triinu, Triinu, Triinut Triinu(female name)
troll, trolli, trolli trolleybus
troopiline, troopilise, troopilist tropical 9.2.6
tsehh, tsehhi, tsehhi section, department 13.3.2
tsirkus, tsirkuse, tsirkust circus 10.3.2
T-särk, T-särgi, T-särki T-shirt
Tšau! Bye! (informal) 1.3.4
tuba, toa, tuba room 10.1.2.
tubli, tubli, tublit good, fine, great, hard-working 5.1.12
tugev, tugeva, tugevat heavy, strong 9.1.17
tugi/tool, tugi/tooli, tugi/tooli armchair
tuhat, tuhande, tuhandet thousand
tuiskama, tuisa/ta, tuiska/b to whirl, to have a blizzard 9.1.7
tukk, tuka, tukka fringe 12.3.2.
Tule edasi! Come in! (lit Come forward!) 4.2.5
Tule külla! Come visit me! 4.1.2
Tule siia! Come here! (sing, informal) 1.4.2
Tule sisse! Come in! 4.2.2
Tule! Come! (sing, informal) 1.4.2
tule/oht, tule/ohu, tule/ohtu risk of fire 9.1.17
tule/tõrjuja, tule/tõrjuja, tule/tõrjujat firefighter 13.2.9
tulema, tul/la, tule/n to come
tulen I come 1.4.2
Tulge sööma! Come eat! (pl) 6.1.6
tuli, tule, tuld light, fire 13.3.2
tulime we came 9.2.2
tume , tumeda, tumedat dark 8.3.7.
tume/kollane, tume/kollase, tume/kollast dark yellow
tume/punane, tume/punase, tume/punast dark red
tume/sinine, tume/sinise, tume/sinist dark blue
tumedamat more darker 8.3.7
tundma, tund/a, tunne/n to feel 11.2.11
tunduma, tundu/da, tundu/b to feel 12.3.8
tunne, tunde, tunnet feeling 12.3.8
turg, turu, turgu market
turist, turisti, turisti tourist 2.2.8
turu/müüja, turu/müüja, turu/müüjat seller (at the market) 14.1.1.
turva/mees, turva/mehe, turva/meest security guard 13.2.9
tuttav, tuttava, tuttavat familiar 13.3.2
tuttavaks saama, tuttavaks saa/da, saa/n tuttavaks to get acquainted
tuttavaks tegema, tuttavaks teh/a, tee/n tuttavaks to introduce 12.2.7
tutvustama, tutvusta/da, tutvusta/n to introduce 16.1.2.
tuub, tuubi, tuubi tube
tuul, tuule, tuult wind 9.1.2
tuule/kindel, tuule/kindla, tuule/kindlat windproof 9.3.6
Tuuli, Tuuli, Tuulit Tuuli (female name)
tuuline, tuulise, tuulist windy 9.2.6
tõe/näoliselt probably, likely 11.2.11
tõesti really 4.3.11 , 5.1.2.
Tõesti? Really? 2.2.10
tõin I brought 9.2.6
Tõnis, Tõnise, Tõnist Tõnis (male name) 5.2.5
Tõnu, Tõnu, Tõnut Tõnu (male name)
tõsine, tõsise, tõsist serious 11.2.2
tõsiselt really 13.2.9
tõstma, tõst/a, tõsta/n to lift 10.5.2.
tõusma, tõus/ta, tõuse/n to rise 9.1.17
tädi, tädi, tädi aunt 5.2.2
Tähele/panu! Attention! 9.1.17
tähendama, tähenda/da, tähenda/b to mean 3.4.6
täielik, täieliku, täielikku total 16.1.12.
täiesti totally, fully 13.2.9
täiesti kindel completely sure 12.3.8
täiesti vabalt completely fluently 13.2.9
täis full 4.3.11
täis/kasvanu, täis/kasvanu, täis/kasvanut adult 6.2.11
täitsa quite 4.3.8
täitsa hea Quite good. 12.3.8
täna today 3.2.8
täna/päeval nowadays 12.2.12
tänama, täna/da, täna/n to thank 4.1.9
Tänan küsimast! Thanks for asking! 3.1.2
tänav, tänava, tänavat street
täpiline, täpilise, täpilist spotted, spotty 8.2.2.
täpne, täpse, täpset accurate, exact
täpselt exactly 4.4.8
täpsemalt exactly 9.2.6
tätoveering, tätoveeringu, tätoveeringut tattoo
töö, töö, tööd work, job 5.4.5
töö kohta about the job 13.1.6
töö/intervjuu, töö/intervjuu, töö/intervjuud job interview
töö/kogemus, töö/kogemuse, töö/kogemust work experience 13.1.11
töö/koht, töö/koha, töö/kohta position 13.1.6
töö/kuulutus, töö/kuulutuse, töö/kuulutust advertisement 13.1.6
töö/päev, töö/päeva, töö/päeva working day 6.4.19
töö/päeva lõpus at the end of the workday 13.3.2
töö/reis, töö/reisi, töö/reisi business trip 7.3.5
töö/võte, töö/võtte, töö/võtet working principle 13.2.2
tööd tegema, tööd teh/a, tee/n tööd to do work 5.4.8
töökas, tööka, töökat hard-working 12.1.12
tööl olema, tööl ol/la, ole/n tööl to be at work 6.3.2
tööle minema, tööle min/na, lähe/n tööle to go to work 6.4.2
tööle tulema, tööle tul/la, tule/n tööle to come to work 10.3.2
tööle võtma, tööle võt/ta, võta/n tööle to hire 13.2.2
töötama, tööta/da, tööta/n to work 5.4.2.
töötasid you worked, they worked 10.3.2
töötu, töötu, töötut unemployed 5.4.5
tüdruk, tüdruku, tüdrukut girl 5.1.9
tüdruk/sõber , tüdruk/sõbra , tüdruk/sõpra girlfriend
tühi, tühja, tühja empty 6.2.6
kk, ki, tükki piece 14.1.15
tükkideks lõikama, tükkideks lõiga/ta, lõika/n tükkideks to cut into pieces 14.2.7.
tüse, tüseda, tüsedat corpulent
tütar, tütre, tütart daughter 5.1.6
tüüpiline, tüüpilise, tüüpilist typical 12.2.7
uba, oa, uba bean
udu, udu, udu mist
uhke, uhke, uhket plush, cool, gorgeous 13.2.9
ujula, ujula, ujulat swimming pool 13.1.11
ujuma , uju/da, uju/n to swim 6.4.19
ujumas käima, ujumas käi/a, käi/n ujumas to go swimming 6.4.19
ujumis/riided swimsuit
Ukraina , Ukraina, Ukrainat Ukraine
ukraina keel, ukraina keele, ukraina keelt Ukrainian
ukrainlane, ukrainlase, ukrainlast Ukrainian
uks, ukse, ust door 10.1.7.
Ulata soola! Pass the salt! (sing, informal) 6.1.6
ulatama, ulata/da, ulata/n to pass 6.1.6
Ulla, Ulla, Ullat Ulla (female name)
umbes about, around, approximately 6.4.2
unine, unise, unist sleepy 9.2.2
Uno, Uno, Unot Uno (male name)
unustage oma mured forget your problems (plural imperative) 7.3.9
unustama, unusta/da, unusta/n to forget 7.3.9
Urmas, Urmase, Urmast Urmas (male name)
uskumatu unbelievable 5.3.5
uudis, uudise, uudist news 11.3.15
uudis/himulik, uudis/himuliku, uudis/himulikku curious 12.2.12
uues kohas in a new place 4.1.6
uuesti again 6.4.10
Uuno, Uuno, Uunot Uuno (male name)
uus, uue, uut new 3.4.4
v.a (välja arvatud) excl.
vaadake look, watch (plural imperative) 7.3.2
vaadake otse look straight (plural imperative) 7.3.9
vaadake paremale look to the right (plural imperative) 7.3.9
vaadake vasakule look to the left (plural imperative) 7.3.9
vaarikas, vaarika, vaarikat raspberry 14.1.1.
vaata look
Vaata siis! I see! 5.1.12
Vaata! Look! 5.1.2
vaatama, vaada/ta, vaata/n to look 5.1.2
vaatan I look 1.6.8
vaba, vaba, vaba free, available, single 10.4.2
vaba/riik, vaba/riigi, vaba/riiki republic 16.1.12.
Vabandage, et ma hilinesin! Sorry, I'm late! 7.3.9
Vabandust! Sorry! 1.4.10
vaene, vaese, vaest poor 11.3.12
Vaene laps! Poor kid! 11.3.12
Vaeseke! Poor you! 14.2.7.
vaevalt küll hardly 13.3.2
vahel in between
vahelduseks for a change 12.3.2.
vahelduva pilvisusega partly cloudy 9.1.17
Vahet pole! Doesn't matter! 10.1.7.
vahetama, vaheta/da, vaheta/n to change, to exchange, to switch 8.3.2.
vahetus, vahetuse, vahetust shift 13.1.6
vahetustega in shifts 13.3.6
vaht, vahu, vahtu foam, lather
vahule kloppima, vahule kloppi/da, klopi/n vahule to whisk
vahva, vahva, vahvat great, cool 3.2.2, 5.1.9, 13.1.11
vaidlema, vaiel/da, vaidle/n to argue 16.1.12.
Vaike, Vaike, Vaiket Vaike (female name) 5.2.8
vaikne, vaikse, vaikset silent, quiet
vaikselt quietly
vaip, vaiba, vaipa carpet 10.1.12.
vaja olema, vaja ol/la, on vaja to be needed 10.1.7.
vajama, vaja/da, vaja/n to need 13.1.6
vajutama, vajuta/da, ajuta/n to press 10.3.9
vajutasin I pressed 10.3.9
valama, vala/da, vala/n to pour 4.3.8
vald, valla, valda parish, commune 10.2.2.
vale , vale, valet wrong 15.2.9
valele poole to the wrong direction 15.2.9
Valeri, Valeri, Valerit Valeri (male name)
Valga, Valga, Valgat Valga (Estonian place name)
Valga/maa, Valga/maa, Valga/maad Valga County
valge , valge, valget white
valges majas in the white house 4.1.2
valgus/foor, valgus/foori, valgus/foori traffic lights 15.2.23
valima, vali/da, vali/n to choose, to pick 9.3.13
valiv, valiva, valivat picky 12.1.6
valju loud 7.3.2
valju häälega aloud 7.3.2
vallaline, vallalise, vallalist single, unmarried
valmis ready 8.4.2.
valmis olema, valmis ol/la, ole/n valmis to be ready 6.4.14
valmis tegema, valmis teh/a, tee/n valmis to finish, to complete something 6.4.14
valu/vaigisti, valu/vaigisti, valu/vaigistit painkiller 11.2.15
valus sore, painful 9.2.6
valutama, valuta/da, valuta/b to ache, to hurt 3.1.8
vana, vana, vana old 1.4.8
vana/ema, vana/ema, vana/ema grandmother 5.1.9
vana/isa, vana/isa, vana/isa grandfather 5.1.9
vana/linn, vana/linna, vana/linna old town 10.3.2
vana/vanemad grandparents
vanemad parents
vann, vanni, vanni bath 6.4.2
vanni/tuba, vanni/toa, vanni/tuba bathroom 10.2.7.
vannis in the bath 6.4.2
vannis käima, vannis käi/a, käi/n vannis to have a bath, to take a bath 6.4.2
varem earlier 2.1.8
Varem ei jõua. Can't make it earlier. 8.4.14.
Varssavi, Varssavi, Varssavit Warsaw
varvas, varba, varvast toe
vasakul pool on the left 8.1.10
vasakule to the left 7.3.9
vasakut kätt on the left hand side 15.2.16
vastama, vasta/ta, vasta/n to answer 11.1.16
vastas opposite 4.1.9
vastu võtma, vastu võt/ta, võta/n vastu to receive 11.1.2
vastu/pidav, vastu/pidava, vastu/pidavat durable, fit 13.2.2
vastu/pidi on the contrary 5.2.5 , 12.2.2
vastu/võtt, vastu/võtu, vastu/võttu reception, admission 11.1.11
vastu/võtu/aeg, vastu/võtu/aja, vastu/võtu/aega open day (lit reception time) 6.4.10
vastused answers 11.2.7
WC, WC, WC-d WC 10.2.7.
veduri/juhina as locomotive engineer 5.4.5
veduri/juht, veduri/juhi, veduri/juhti locomotive engineer 5.4.5
vee/keetja, vee/keetja, vee/keetjat kettle 10.1.12.
vee/keskus, vee/keskuse, vee/keskust water park 6.3.8
veebruar, veebruari, veebruari Febuary
veel more, still, yet 1.4.8 , 3.2.6
veel laiemat more wider 8.3.2.
Veera, Veera, Veerat Veera (female name)
veerand, veerandi, veerandit quarter 1.5.8
veerand kolm quarter past two (lit a quarter towards three) 1.5.8
veidi a little 9.1.2
Veiko, Veiko, Veikot Veiko (male name)
vein, veini, veini wine 4.2.8
veini/plekk, veini/pleki, veini/plekki wine stain 8.4.14.
Vello, Vello, Vellot Vello (male name) 3.4.10
vend, venna, venda brother 5.2.2
vene keel, vene keele, vene keelt Russian
Vene/maa , Vene/maa, Vene/maad Russia 3.2.6
Vene/maal in Russia 3.2.6
Vene/maalt from Russia 5.2.11
venelane, venelase, venelast Russian
venna/laps, venna/lapse, venna/last nephew, niece 16.1.2.
vennad brothers 5.3.5
ventilaator, ventilaatori, ventilaatorit ventilator
Vera, Vera, Verat Vera (female name)
verd jooksma, verd joosta, jookse/n verd to bleed 11.1.16
vere/jooks, vere/jooksu, vere/jooksu bleeding
veri, vere, verd blood 8.4.14.
vesi, vee, vett water
vetel/päästja, vetel/päästja, vetel/päästjat lifeguard 13.2.9
viga, vea, viga mistake, error 7.3.2
vigu tegema, vigu teh/a, teen vigu to make mistakes 7.3.2
vihik , vihiku, vihikut exercise book 7.3.2
vihm, vihma, vihma rain
vihmane, vihmase, vihmast rainy
viibimine, viibimise, viibimist lingering
viie minuti pärast kolm five minutes to three 8.4.10
viie/eurone, viie/eurose, viie/eurost five euro note
viie/korruseline, viie/korruselise, viie/korruselist five-floors-high
viie/kümne/eurone, viie/kümne/eurose, viie/kümne/eurost fifty euro note 14.1.1.
viie/kümne/eurone, viie/kümne/eurose, viie/kümne/eurost fifty euro note
viie/kümne/sendine, viie/kümne/sendise, viie/kümne/sendist fifty cent coin
viie/sendine, viie/sendise, viie/sendist five cent coin
viiekesi five of us together
viiendal on the fifth 10.2.7.
viies, viienda, viiendat fifth
viil, viilu, viilu slice
viiner, viineri, viinerit frankfurter
viineri/pirukas, viineri/piruka, viineri/pirukat frankfurter pie
viirus, viiruse, viirust virus 11.2.11
viis, viie, viit five
viis minutit kuus läbi five minutes past six 8.4.14.
viis uut sõna five new words 7.3.2
viis/kümmend, viie/kümne, viit/kümmend fifty 3.4.8
viis/kümmend seitse fifty seven 3.4.8
viis/kümmend üks fifty one 3.4.8
viis/sada, viie/saja, viit/sada five hundred
viis/sada üheksa five hundred and nine 3.4.8
viis/teist, viie/teist/kümne, viit/teist/kümmet fifteen
viisakas, viisaka, viisakat polite 12.1.12
viisteist minutit varem fifteen minutes earlier 13.2.2
viitsima, viitsi/da, viitsi/n to be bothered 7.1.5
Viivika, Viivika, Viivikat Viivika (female name) 4.1.6
viker/kaar, viker/kaare, viker/kaart rainbow
Viktoria, Viktoria, Viktoriat Viktoria (female name) 5.3.5
Viljandi, Viljandi, Viljandit Viljandi (Estonian place name)
Viljandi/maa , Viljandi/maa, Viljandi/maad Viljandi County 5.1.6
Viljandi/maal in Viljandi County 5.1.6
villane, villase, villast woollen 16.1.2.
Vilnius, Vilniuse, Vilniust Vilnius
vinge, vinge, vinget cool 13.3.6
visiit/kaart, visiit/kaardi, visiit/kaarti business card 10.4.6.
viski, viski, viskit whisky
vist probably, maybe, likely 2.1.8
vitamiin, vitamiini, vitamiini vitamine 11.2.11
vitraaži/kursus, vitraaži/kursuse, vitraaži/kursust stained glass course
voodi, voodi, voodit bed 10.1.2.
voodi/pesu, voodi/pesu, voodi/pesu bedclothes 13.1.2
vorst , vorsti, vorsti sausage 6.1.2
vorsti/leib, vorsti/leiva, vorsti/leiba sausage sandwich 6.1.2
vt (vaata) see also
vunts , vuntsi, vuntsi moustache (sing) 12.3.8
vuntsid moustache (pl) 12.3.8
või, või, võid butter, also: or
Või nii. I see. 5.2.5
või/leib, või/leiva, või/leiba sandwich
võib-olla maybe 4.1.13
Võib-olla sobiks selline? How about this one? (lit Maybe this one would suit?) 6.2.11
võib-olla ta tahaks maybe she/he would like 7.1.12
võiks veel lühem olla could be even shorter 8.4.10
võima, või/da, või/n may, can, to be allowed to 10.4.2
võimalik possible 7.3.2
võistlus, võistluse, võistlust competition 12.2.2
võitma, võit/a, võida/n to win 14.2.7.
Võru, Võru, Võrut Võru (Estonian place name)
Võru/maa, Võru/maa, Võru/maad Võru County
Võta ikka! Please take [some]! 4.3.11
Võta jope ära! Take your jacket off! 4.2.2
Võta palun. Please take. 4.2.8
Võta veel! Take some more! 4.3.11
Võtaks veel! I would like some more. 4.3.8
võtma, võt/ta, võta/n to take 4.2.8
võõras, võõra, võõrast stranger 2.2.8
väga very 2.1.4
Väga lahe! That's very cool! 3.2.10
Väga maitsev. very tasty. 4.3.5
Väga meeldiv! Nice to meet you! (lit Very pleasant!) 2.1.4
Väga põnev! Very exciting! 10.3.2
Väga vahva! That's great! (lit very great) 3.2.2.
vähem less 7.2.10
väi/mees, väi/mehe, väi/meest son-in-law
väike(ne), väik(e)se, väikest small 4.4.11
väikse/võitu a little too small
välimus, välimusе, välimust appearance
välis/maa, välis/maa, välis/maad abroad, foreign country 13.2.9
välis/maa oma of foreign origin 15.1.10
välis/maalane, välis/maalase, välis/maalast foreigner 13.2.9
välja arvatud excluded
välja lülitama, välja lülita/da, lülita/n välja to turn off 13.3.2
välja minema, välja min/na, lähe/n välja to go out 15.1.6
välja nägema, välja näh/a, näe/n välja to look like 12.2.2
välja saat/ma, välja saat/a, saada/n välja to send out 11.1.16
välja ütlema, välja ütel/da, ütle/n välja to say out loud 16.1.12.
välja/pääs, välja/pääsu, välja/pääsu exit 8.1.6.
väljak, väljaku, väljakut square
väljas outside 15.2.16
väljuma, välju/da, välju/n to get off 15.2.9
välk, välgu, välku lightening
värav, värava, väravat gate
värske, värske, värsket fresh , freshly baked 6.2.11 , 14.2.12.
värske kraam fresh stuff 14.2.12.
värskem kui fresher than 6.2.11
värv , värvi, värvi colour 8.3.7.
värviline, värvilise, värvilist colourful 8.2.2.
värvima, värvi/da, värvi/n to paint, to dye 10.2.7.
väsinud tired 6.4.19
õde, õe, õde sister 5.2.2
õde-vend brother and sister
õhtu, õhtu, õhtut evening 1.3.10
õhtu/poole p.m., in the afternoon 11.1.11
õhtune, õhtuse, õhtust evening
õhtuti in the evenings 9.2.6
õhu/pall, õhu/palli, õhu/palli balloon
õhu/temperatuur, õhu/temperatuuri, õhu/temperatuuri temperature 9.1.2
õhuke(ne), õhukese, õhukest thin 8.1.2.
õhukeseks rullima, õhukeseks rulli/da, rulli/n õhukeseks to roll thin 14.2.7.
Õie, Õie, Õiet Õie (female name)
õigesti correct 3.4.8
õlg, õla, õlga shoulder
õli, õli, õli oil 14.1.15
õlle/supp, õlle/supi, õlle/suppi beer soup 14.2.12.
õlu, õlle, õlut beer 4.4.11
õlut jooma, õlut juu/a, joo/n õlut to drink beer 7.2.10
õmbleja, õmbleja, õmblejat seamstress
õmblema, õmmel/da, õmble/n to sew
õmblus/masin, õmblus/masina, õmblus/masinat sewing machine
õnn, õnne, õnne luck, happiness 3.4.10
õnnelik, õnneliku, õnnelikku happy, lucky, cheerful 5.1.12
õnnelikult happily
õnnetu, õnnetu, õnnetut unhappy, miserable, sad 12.1.6
õpetaja, õpetaja, õpetajat teacher 2.1.4
õpilane, õpilase, õpilast student, pupil 2.1.6
õppige study (plural imperative) 7.3.2
õppima, õppi/da, õpi/n to study, to learn 5.2.11
õppisin I studied 10.3.2
õu, õue, õue yard, outside 7.3.5
Õudne! How awful! 6.4.19
õues istuma, õues istu/da, istu/n õues to sit outside 16.1.19.
õun, õuna, õuna apple 6.2.2
õuna/kook, õuna/koogi, õuna/kooki apple cake 6.2.6
õuna/mahl, õuna/mahla, õuna/mahla apple juice 6.2.2
õuna/pirukas, õuna/piruka, õuna/pirukat apple pie
õuna/puu, õuna/puu, õuna/puud apple tree 2.1.4
Äge! Cool! 5.4.8
Ähh! Ehh! 7.2.2
äi, äia, äia father-in-law
äike(ne), äik(e)se, äikest thunderstorm 9.1.17
äkki maybe, suddenly 11.3.15
ämblik, ämbliku, ämblikku spider
ämm, ämma, ämma mother-in-law
ämma juubelile to mother-in-law's anniversary 6.2.11
ära eksima, ära eksi/da, eksi/n ära to get lost 15.2.16
ära harjuma, ära harju/da, harju/n ära to get used to 12.3.8
ära kuluma, ära kulu/da, kulu/b ära to be of use 16.1.2.
ära kustutama, ära kustuta/da, kustuta/n ära to swith off 13.3.2
ära lõppema, ära lõppe/da, pe/b ära to finish, to stop 10.3.9
Ära mine tööle! Take a day off! (lit Don't go to work!) 6.4.19
ära minema, ära min/na, lähe/b ära to go off 13.3.2
ära parandama, ära paranda/da, paranda/n ära to fix, to repair 13.3.6
Ära söö! Don't eat! (sing, informal) 1.4.12
ära unustama, ära unusta/da, unusta/n ära to forget 15.1.10
ära võtma, ära võt/ta, võta/n ära to take off, to get 4.2.2
ära värvima, ära värvi/da, värvi/n ära to dye, to colour, to paint 12.3.2.
ärge kartke don't be afraid 7.3.2
ärkama, ärga/ta, ärka/n to wake up 6.4.2
äärde to the side 10.5.2.
ääres by, near 10.1.2.
äärest from the lake 9.2.2
öelge say, tell (plural imperative) 7.1.2
öine, öise, öist nighttime 13.1.6
öises vahetuses in the night shift 13.1.6
öko/toode, öko/toote, öko/toodet ecological product
öö, öö, ööd night
öö/klubi, öö/klubi, öö/klubi night-club 6.3.5
öö/külm, öö/külma, öö/külma night frost 9.1.12
öö/külma oht possibility of night frost 9.1.12
öö/särk, öö/särgi, öö/särki nightgown 16.1.12.
öösel at night 6.4.2
öösiti at nights 6.4.2
ühe e-ga with one "e" 2.4.2
ühe/aastane, ühe/aastase, ühe/aastast one-year-old
ühe/eurone, ühe/eurose, ühe/eurost one euro coin
ühe/pikkune, ühe/pikkuse, ühe/pikkust of same height
ühe/sendine, ühe/sendise, ühe/sendist one cent coin
ühe/teist/kümnes, ühe/teist/kümnenda, ühe/teist/kümnendat eleventh
ühe/värviline, ühe/värvilise, ühe/värvilist monochrome 8.2.7.
üheks kuuks for one month 13.2.2
üheksa, üheksa, üheksat nine
üheksa/kümmend, üheksa/kümne, üheksat/kümmend ninety
üheksa/sada, üheksa/saja, üheksat/sada nine hundred
üheksa/teist, üheksa/teist/kümne, üheksat/teist/kümmet nineteen
üheksakesi nine of us together
üheksas, üheksanda, üheksandat ninth
ühiselamu, ühiselamu, ühiselamut dormitory 10.1.2.
üks, ühe, üht(e) one 1.6.2
Üks hetk. Just a moment. (lit one moment) 1.6.8., 6.4.14
üks/kõik all the same, never mind 11.3.6
üks/teist, ühe/teist/kümne, üht/teist/kümmet eleven
üksi alone
üld/pind, üld/pinna, üld/pinda overall area 10.2.2.
üldiselt in general 9.2.6
Üldiselt küll, jah. In general, yes. 7.2.14
üldse at all, ever, after all 7.1.5
üle over, accross 15.2.2
üle kõige most of all 7.1.9
üle minema, üle min/na, lähe/b üle to pass 11.2.11
üle/eile the day before yesterday
üle/homme the day after tomorrow
üle/jäänud the rest 14.2.2.
üle/päeviti every other day 6.4.2
ülemus, ülemuse, ülemust boss
üles kirjutama, üles kirjuta/da, kirjuta/n üles to write down 3.4.8
üles tõusma, üles tõus/ta, tõuse/n üles to get up 6.4.2
üli/kond, üli/konna, üli/konda suit 8.2.12
üli/õpilane, üli/õpilase, üli/õpilast student 2.3.2
Ülle, Ülle, Üllet Ülle (female name) 1.6.10
Ülo, Ülo, Ülot Ülo (male name)
ümber keerama, ümber keera/ta, keera/n ümber to turn round
ümber pöörama, ümber pööra/ta, pööra/n ümber to turn round
üsna quite 7.1.5
Ütle uuesti! Say again! (sing, informal) 3.4.8
ütlema, ütel/da (öel/da), ütle/n to say 7.1.2
üür, üüri, üüri rent 10.4.2
üürile andma, üürile and/a, anna/n üürile to rent, to hire out 10.2.7.
üürima, üüri/da, üüri/n to rent, to let 10.4.2